Het Landschap gelegen tussen de Vossenheuvel en Ayen 

 

 

Het Landschap gelegen tussen de Vossenheuvel en Ayen
Wanneer : zondag 29 juli 2018.
Tijd : 10.00 uur
Locatie: : Vossenheuvel 5 Well.

We gaan wandelen in het gebied tussen de Vossenheuvel en het dorp Ayen. Het gebied in de omgeving van de Vossenheuvel kenmerkt zich door een afwisseling van rivierduinen met dennen en eiken, goed ontwikkelde elzenbroekbossen, wilgenstruwelen en stukken grasland. Sommige weidepercelen zijn door houtwallen omzoomd. Deze dienen, vroeger maar ook nu nog, als afscheiding voor het vee. Aan de noordzijde grenst Vossenheuvel aan het natte landschap van het HeuloŽrbroek met zijn broekbossen. De karakteristieke steilwanden die hier te vinden zijn blijven beschermd. In dit landschap liggen dassenburchten. Het is een broedgebied van havik en buizerd.Het HeuloŽrbroek is een laaggelegen gebied in het winterbed van de Maas. De Heukelomse beek stroomt door het gebied en uit de oostelijk gelegen Maasduinen komt kwelwater van goede kwaliteit toegestroomd. Dotterbloemen, karakteristiek voor zulke kwelsituaties, bloeien langs de slootkanten in het gebied. Andere vochtminnende plantensoorten zoals echte koekoeksbloem en pinksterbloem zijn opvallend aanwezig. In wegbermen komt plaatselijk de grote pimpernel voor. Zowel Staatsbosbeheer als Het Limburgs Landschap bezitten hier stukken reservaat.

Goed schoeisel is gewenst


 
 

 

IVN Geysteren Venray