Wandeldriedaagse: Schadijksche bosschen

 

 

 

Wandeldriedaagse: Schadijksche bosschen
Datum : woensdag 15 augustus. Tijd : 18.30 uur
Locatie : vanaf de Lorbaan linksaf de Schadijkerpeelweg op en de eerste afslag rechts, de Silvesterweg daarna derde zandpad links.

Bos èn heide èn zandverstuivingen.
Net over de Venrayse gemeentegrens, op de rand van de peelhorst, in het verlengde van de Castenrayse vennen: de Schadijkse bossen.
In het gebied hoogtes variërend van 29 - 38,5 m boven NAP.
Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden. Boeren lieten er schapen grazen en staken er plaggen. Zo ontstonden er kale plekken tussen de heide en kreeg de wind vat op het open liggende zand. Dit waaide op tot zandduinen. Vandaar het heuvelachtige karakter in een groot deel van de Schadijkse bossen. Aan het einde van de 19de eeuw ging men de zandverstuivingen te lijf door grote delen te bebossen met grove dennen en werden de heidevelden ontgonnen tot landbouwgebieden.
Een deel van het bos is in 2007 door Staatsbosbeheer weer gekapt om weer open gebieden te creëren, waarna heide en stuifzandlandschap weer een kans kregen, al proberen braam en Amerikaanse vogelkers nu de open plekken weer in te nemen.
Als U vanaf de Lorbaan linksaf slaat de Schadijkerpeelweg op en de eerste afslag rechts neemt de Silvesterweg op (een verhard zandpad) ziet U ons staan bij het derde zandpad links.
Uw gidsen tijdens deze
zomeravond-wandeling:
Ruud van Veen en Marjo Vink.

 

IVN Geysteren Venray