Wandeling in de Rouwkuilen

 

 

 

 

Wandeling Rouwkuilen
Datum : Zondag 19 november2023
Start : 10.00 uur
Vertrek: Rouwkuilenweg tussen Ysselsteynseweg en Deurneseweg.

De Rouwkuilen is een beschermd natuurgebied en de eigenaar is Staatsbosbeheer. Het is 56 ha groot met in het midden van het naaldbos een 4,5 ha groot ven met vochtige heide.
Het ven is ontstaan in de ijstijd. Over de dekzandrug blies westenwind zand weg richting Weverslo. 150 jaar geleden lag het ven nog midden in een uitgestrekt heideveld. Het heideven is van nature voedselarm. Een slecht doorlatende laag verhindert dat het regenwater wegzakt. Het ven is als een schoteltje waar water in blijft staan.
De Rouwkuilen wordt nu omgeven door landbouwgrond en veehouderijbedrijven. Het is een van de weinige vennen in de Peel dat niet drooggelegd/ontgonnen is voor de landbouw. Het eens zo arme hooggelegen gebied is voedselrijker geworden. Staatsbosbeheer pleegt regelmatig onderhoud zodat het ven niet dicht groeit. Berken en jonge dennen rond het ven worden verwijderd. De zonminnende planten van de natte heide krijgen hierdoor een kans. Die kans hebben de struikheide, dopheide, kleine zonnedauw, veenpluis en witte snavelbies volop aangegrepen. Er leven ook verschillende soorten amfibieŽn waaronder de zeldzame kamsalamander, vinpootsalamander en heikikker. In en om het water leven verschillende insecten. De open structuur van de oevers en paden geeft hun de mogelijkheid om op te warmen zodra de zon schijnt zoals libellen, juffers en kevers.
De droogte van de afgelopen jaren vormt een steeds grotere bedreiging voor het gebied. Het ven valt steeds vaker droog in de zomer.
Het is normaal dat de waterstand van het heideven wisselt gedurende het jaar. Maar helemaal droog is niet wenselijk voor de vegetatie in het gebied. De vele regen deze zomer heeft het ven goed gedaan.
 


 

 

IVN Geysteren Venray