Zomeravondwandeling: wandeling in NP de Maasduinen/ Het Quin

 

 

 

Zomeravondwandeling: NP de Maasduinen/Het Quin

Datum: maandag 17 augustus 2020 (nieuwe datum)

Tijd: 18.30 uur tot 20.30/ 21.00 uur

Afstand: ongeveer 5,5 km

Vertrek: Geef het navigatiesysteem het volgende adres: Hengeland 2a, 5851 EA, Afferden. Vanaf de rijksweg Hengeland inrijden. De verharde weg maakt een bocht naar rechts. Rij daar rechtdoor een zandweg in. Na een paar 100 m is een parkeerplaats.

Max. aantal deelnemers: 20

Aanmelden: info@ivn-geysteren-venray.nl  o.v.v.wandeling Quin
 

Het NP de Maasduinen ligt tussen de Maas en de Duitse grens in Noord-Limburg. Met een oppervlakte van 4500 hectare is het een van de drie Nationale Parken in Limburg. De Maasduinen zijn ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd. Het was toen koud en droog. Het (dek)zand aan de westkant van de Maas werd door westenwinden meegenomen en afgezet op de oostelijke Maasoever. Daardoor ontstonden zandruggen en in een boog gelegen duinen waarop zich spontaan bos vestigde. Al in de Romeinse tijd werden er stukken bos gekapt voor de winning van landbouwgrond, bouwmateriaal en brandstof. In de tijden daarna ging dat proces in een versneld tempo door totdat er op de Maasduinen alleen nog maar heide en verspreide vennetjes voorkwamen. Pas vanaf ongeveer 1900 werd het gebied opnieuw bebost met hoofdzakelijk naaldbomen. Nu is het beheer er vooral op gericht om meer variatie in die bossen aan te brengen. Dan krijgen we een gemengd bos. Ook worden er stukken bos helemaal weggekapt. Daar kan zich dan weer heide vestigen of het wordt een stuifzandgebied.

De wandelroute loopt in en door Het Quin: een deel van de Berger Heide net ten noorden van Afferden. In Het Quin is een groot stuk bos gekapt. Daar kun je nu Schotse Hooglanders tegenkomen. We lopen over Maasduinen, door open heide en langs verschillende vennen, zo ook langs het Zevenboomse ven, maar  ook een stukje door gemengd bos. Boven op de hoogste paraboolduin stond vroeger een brandtoren. Die is in 1970 afgebroken. Nu staat daar een uitzichttoren van 12,5 m hoog. Bij helder weer zijn dan 19 (kerk)torens te zien. Ook die van de Petrus’ Bandenkerk van Venray.

 


 

Aanmelden
Om ons aan de RIVM-richtlijnen te kunnen houden, bedraagt het maximaal aantal deelnemers voor deze wandeling 20 personen. Deelname aan de wandeling is daarom alleen mogelijk na aanmelding. Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt, is deelname niet meer mogelijk. Vol = Vol.

Aanmelden kan via info@ivn-geysteren-venray.nl  o.v.v. wandeling Quin.
Na de aanmelding krijg je een bevestiging van je aanmelding of het bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

Tot slot:
Deelnemen is niet mogelijk als:

  • je corona hebt,

  • je huisgenoten/gezinsleden met corona hebt,

  • je korter dan 2 weken geleden bent genezen van corona,

  • je één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts,

  • huisgenoten/gezinsleden deze symptomen hebben.

Neem zelf desinfectie voor je handen en indien u dit zelf wenslijk vindt beschermende handschoenen mee. Neem zelf een bidon water of iets anders te drinken (of eten) mee

Corona
In verband met corona is het belangrijk
dit te lezen

 

 

 

IVN Geysteren Venray