Wandeling HeuloŽrbroek

 

Wandeling HeuloŽrbroek

Het Heukelomsebeekdal, HeuloŽrbroek.
Wanneer: zondag 30 juni 2019
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Start: PP voormalig Truck-Stop Arizona Aijerdijk 1, 5854 PL Bergen


We gaan wandelen in het Heukelomse beekdal, in de volksmond HeuloŽrbroek.
Het HeuloŽrbroek is een laaggelegen gebied in het winterbed van de Maas.

De Heukelomse beek stroomt door het gebied en uit de oostelijk gelegen Maasduinen komt kwelwater van goede kwaliteit toegestroomd. Dotterbloemen, karakteristiek voor zulke kwelsituaties, bloeien langs de slootkanten in het gebied.

 

 

Andere vochtminnende plantensoorten zoals echte koekoeksbloem en pinksterbloem zijn opvallend aanwezig. In wegbermen komt plaatselijk de grote pimpernel voor.

Verder bestaat het gebied uit een afwisseling van grasland en vochtige en droge bossen. In het gebied komen goed ontwikkelde elzenbroekbossen en wilgenstruwelen voor.

De weiden worden gescheiden door houtwallen en oude heggen Zowel Staatsbosbeheer als Het Limburgs Landschap bezitten hier stukken reservaat. Aan de zuidkant van het gebied ligt een hoger stuifduin.

Het is een zeer afwisselende wandeling in een gebied wat door veel mensen nog niet is ontdekt.
Goed schoeisel is gewenst
 

 

 

IVN Geysteren Venray