Wandeling in natuurgebied 'de Baend' Well

 

 

 

Wandeling natuurgebied 'de Baend' Well
Datum : 6 augustus.
Tijd : 10.00-12.00 uur.
Start : PP restaurant Brienen, Grotestraat Well.

Het natuurgebied de Baend ligt op de oostoever van de Maas tussen het gehucht Elsteren en het dorp Well. Het Maasdal is hier duidelijk breder (Venloslenk) dan op het traject Rijkel tot Arcen, waar de rivier zich diep in de Peelhorst heeft ingesneden.

Historie
De naam Baend stamt af van Banti, de Keltische benaming voor streek - regio - velden. Heel vroeger schreef men: "Die Bandt". Gedeeltes heetten op de Band / in de Band en de Bandse Weerden.
De naam werd door het Limburgs Landschap veranderd in 'de Baend'. In Well leest men dit als de Bččnt en zo wordt het hier niet uitgesproken.
Het natuurgebied is een 23 ha. groot terrein, dat is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. Nu is het een reliëfrijk terrein waar plasjes en hoger gelegen kleiruggen elkaar afwisselen. Door begrazing wordt voorkomen dat het gebied volledig dichtgroeit met bos. De vegetatie is hieraan aangepast en bestaat veelal uit vrij algemenen soorten, die als pioniersoort snel het gebied kunnen bereiken.
De meest markante dieren in het gebied zijn echter de watervogels.
De Baend ligt direct aan de Maas, die door vele trekvogels wordt gebruikt als "snelweg" tijdens de vogeltrek.Hoogwatergeul.

Rijkswaterstaat is op 04-05-2015 begonnen met de aanleg van de hoogwatergeul langs de Maas in Natuurgebied 'de Baend'.
Op 30-09-2015 is de geul officieel opgeleverd.
Vanaf het moment dat de Maas meer dan 1000 kuub per seconde vervoert, stroomt het water op twee punten de Baend in, om er een stukje noordelijker weer uit te stromen.

De nevengeul gaat dan meestromen met de Maas.

Volgens de eerste plannen uit 2002 zou het hele natuurgebied flink op de schop gaan. Uiteindelijk is voor een kortere geul gekozen, waardoor natuurgebied de Band zo goed als intact is gebleven. De geul is bovendien gevorkt, om een dassenburcht te ontzien. Om de gewenste verlaging van de waterstand te halen, is een deel van het maaiveld tussen de Maas en het natuurgebied iets verlaagd.

Eerst werd een bodemonderzoek uitgevoerd, gevonden explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden onschadelijk gemaakt en bomen werden gekapt. Waardevolle planten zijn door een ecoloog geďnventariseerd en verplaatst.

Het maaiveld werd verlaagd en de Baendweg werd op drie plaatsen verlaagd. Hierdoor kan dit gebied bij hoogwater vollopen en daarna ook weer leegstromen.

 

Tijdens deze wandeling zullen we het natuurgebied gedeeltelijk bezoeken. Daarnaast zullen we de nieuwe nevengeul bekijken en op welke wijze dit deel van het gebied opnieuw is aangelegd.

 
 

 

IVN Geysteren Venray