Avonddriedaagse: dag 3 wandeling Heidse Peel

 

Avonddriedaagse: dag 3 wandeling Heidse Peel
Datum: 15 augustus 2019
Aanvang: 18:30 tot 20:30 uur
Vertrek: aan de Heidsepeelweg rechts bij het Peelven


De Heidse peel is een natuurgebied en restant van de peel in gemeente venray, aan de grens met de Brabantse gemeente Deurne.
Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.

De Heidse Peel, ligt aan de westkant van het dorp Ysselsteyn en werd in 1964/’65 grotendeels ontgonnen. Alleen enkele natte stukjes waren niet interessant voor de landbouw die lagen als kleine peelreservaatjes te midden van de akkers. Deze reservaartjes zijn weer met elkaar verbonden door nieuwe natuur opgeleverd in 2018. Zeven kleine, versnipperde natuurgebieden zijn zodoende met elkaar verbonden tot één groot geheel van ruim 170 ha. Hiermee wordt ruimte geven voor behoud en herstel van de biodiversiteit en daarmee de bijzondere plant- en dierensoorten die in veen- en heidegebieden voorkomen.
Onze tocht zal gaan, rond het peelven, met bijzondere begroeiing van vele soorten mossen waaronder het veenmos. Ook gagel, zonnedauw en wolfsklauw komen hier voor, hoewel we die in deze tijd van het jaar wel niet meer zullen vinden. We lopen langs windsingels, met een variatie aan bomen en struiken met hun ondergroei, waarin allerlei dieren hun toevlucht kunnen vinden.
Sporen van nesten en bewoning van deze houtwallen zijn zeker talrijk.
Verder gaan we door bos, langs ontgonnen akkers, en het peel- en defensiekanaal, dat handmatig gegraven is, en een stukje hei, waaruit valt op te maken dat het hier, voor de peelontginning, veen- en heidegebied was.
De bunkers aan det defensiekanaal zijn en worden, ingericht tot koele vleermuizenverblijven in de winter.
Als het weer het toelaat, gaan we ook door een stukje “echte peel”. Hier kregen de bewoners van het dorp Heide, ieder eens stukje peel toegewezen, om zich van turf te voorzien. De overblijfselen hiervan: petgaten en boerenkuilen, zijn hier nog te zien. Ook de oude peelbaan, waarlangs de turf werd afgevoerd, is nog duidelijk in het landschap te vinden.
Natuurlijk is het er erg nat, en laarzen of stevige schoenen zijn zeker nodig, om door te komen.
We maken er een mooie wandeling van met hopelijk bijzondere belevenissen.

Let op:
Belangrijk is om goed schoeisel te dragen, d.w.z. waterdichte schoenen of laarzen.
Houd er rekening mee er muggen en dazen actief zijn.

Hoe komt U op de Heidsepeelweg.

Vanuit Venray, via de Deurneseweg gaat U bij de rotonde linksaf.
U rijdt dan over de Jan Poelsweg. De eerste zijweg rechts, voor “Herberg de Peel”, is de Heidsepeelweg. Ongeveer een km. verder, bij het peelven, vindt u het startpunt.
 


>> Avonddriedaagse: dag 1 wandeling Overloonse Duinen
>> Avonddriedaagse: dag 2 fietstocht tussen Peel en Maas
>> Avonddriedaagse: dag 3 wandeling Heidse Peel

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray