Wandeldriedaagse Geysteren

 

 

 

Wandeldriedaagse Geysteren
Datum : woensdag 16 augustus 2017
Tijd : 18.30 uur
Start : PP voormalig voetbalveld Geysteren.

Het landschap van Geysteren wordt gekenmerkt door opvallende hoogteverschillen. Deze hebben te maken met de insnijdingen van de Maas in het verre verleden, door de Oostrumse beek en nog enkele kleinere waterlopen. Dit heeft geleid tot het typische Maasterassenlandschap, met reliŽfrijke overgangen tussen de terrassen en duidelijk herkenbare dalvormen die de loop van oude rivierarmen markeren. Later zijn hier weer op plaatsen weer beekdalen in uitgesleten. Deze Maasterrassen kan men in 3 verschillende terrassen indelen. Het laagste of 3de terras is de huidige Maas, maar ook Geysters Ven ook wel het Rosendaal genoemd liggen in dit 3de terras. Dan hebben we het 2de terras, waarin veel grind werd gevonden.
Nu heb je nog het 1ste terras. Dit bestaat uit dekzanden die in de laatste ijstijd vanuit de Noordzee met overwegend westenwinden over ons land is gestoven. Op deze arme zandgronden heeft zich een heidelandschap ontwikkeld wat je op de Tranchotkaart van 1803-1820 rond Venray overal terugvind. Zo zie je dat het bosgebied ten westen van Geysteren bekend was als de grote rondheide.

Hierin heeft de Oostrumse beek zijn dal uitgeslepen en tot de dag van vandaag zijn eigen weg mogen kiezen. Hiervan kunnen we tot op de dag van vandaag nog altijd genieten.

 

 

IVN Geysteren Venray