Zomeravonddriedaagse, avond 1

 

 

Zomeravonddriedaagse, avond 1
Datum : dinsdag 14 augustus 2018
Tijd : 18:30 20:30 uur
Startlocatie: Bultweg in Deurne (zie onderstaande routebeschrijving)

De Bult.
Is een natuurgebied van 120 hectare in het uiterste noordoosten van Deurne achter de Craijenhut op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en vormt een apart gelegen onderdeel restant van de Deurnese Peel dat overbleef na ontginningen. De Deurnese Peel vormt samen met De Groote Peel en de Mariapeel het restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen.
De Bult bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige heide. De laatste jaren heeft men werkzaamheden uitgevoerd om verdroging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een stabieler waterpeil. De heikikker, poelkikker, levendbarende hagedis en het spiegeldikkopje profiteren van deze inrichting. Door de verbeterde waterhuishouding vindt men weer veenmossen, veenpluis en zonnedauw. Belangrijke dieren in het gebied zijn de das en de gladde slang.
Direct ten noorden van het gebied ligt de geheel gekanaliseerde Kaweise Loop. Het reservaat ligt geheel omsloten door landbouwgebied, maar een kilometer noordwaarts ligt vliegbasis De Peel, waarop nog steeds belangrijke natuurwaarden zoals heidevelden voorkomen, en twee kilometer noordwaarts ligt landgoed Stippelberg, eveneens met enige heide. Ruim een halve kilometer naar het zuidoosten bevindt zich het peelrestant de Heidsche Peel.

Locatie
Startpunt van de wandeling in De Bult is bereikbaar door over de Deurneseweg in de richting van Deurne te rijden tot je de provinciegrens met Noord-Brabant passeert. Vervolgens neem je de eerste verharde weg rechts de Bultweg. Deze weg afrijden tot haakse bocht naar links. Hier kun je de auto parkeren en start ook de wandeling.

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray