Zomeravonddriedaagse, avond 2

 

 

Zomeravonddriedaagse, avond 2
Datum : woensdag 15 augustus 2018
Tijd : 18:30 – 20:30 uur
Start : P-plaats visvijver, Lissevenweg Swolgen

‘t Sohr.
Dit gebied tussen Ooijen en Wanssum is een oude Maasarm die in de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden. Behalve voor de turfwinning en de houtproductie, is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen Maasarmen, in gebruik geweest als extensief grasland.
Het gebied vervulde tot en met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog water op de Maas. Na de hoge waterstanden en wateroverlast van 1993-1995, is besloten deze oude Maasarm met kades af te sluiten. Hierdoor ontstond echter een flessenhals in de rivier en de aangelegde kades leidden tot opstuwing bij hoog water. Op basis van nieuwe inzichten is besloten de oude arm weer zijn oorspronkelijke functie van nevengeul te geven. Bij hoogwater mag de oude arm weer water voeren en tijdens extreem droge perioden fungeert hij als waterberging. Het gebied wordt daarom ook Klimaatbuffer genoemd.

De waterkundige ingrepen gingen en gaan samen met herstel en ontwikkeling van de natuur en het landschap. Zo is tussen Ooijen en Wanssum een bijzonder gebied ontstaan. Van oudsher heeft de rivier het landschap gevormd met oude stroomgeulen en terrassen. Het kleinschalige karakter, de landschappelijke waarde en de natuurlijke diversiteit ervan zijn in hoge mate bepaald door de rivier. De oorspronkelijke waterhuishouding wordt nu weer leidend voor het gebied en zorgt daarmee ook voor zijn oorspronkelijke dynamiek.

U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen met onze IVN-gidsen op deze ‘landschaps- natuur- wandeling’ in ’t Sohr. Houd er rekening mee dat afhankelijk van het weer, het drassig kan zijn in het gebied.


 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray