Vollemaanswandeling
---


Volle maanwandeling: NP de Maasduinen / het Quin
Datum : dinsdag 1 augustus 2023.
Start : 20.30 uur
Afstand : ongeveer 5,5 km
Vertrek : Geef het navigatiesysteem het volgende adres: Hengeland 2a, 5815 EA Afferden.
Rij dan (vanaf de Rijksweg gezien) Hengeland verder in. De verharde weg maakt een bocht naar rechts. Rij daar echter rechtdoor een zandweg in. Na enkele 100-den meters vind je aan je rechterhand een aangegeven parkeerplaats.
Het NP (nationaal park) de Maasduinen ligt tussen de Maas en de Duitse grens in Noord-Limburg. Met een oppervlakte van 4500 hectare is het een van de drie Nationale Parken in Limburg.
De Maasduinen zijn ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd. Het was toen koud en droog.
Het (dek)zand aan de westkant van de Maas werd door westenwinden meegenomen en afgezet op de oostelijke Maasoever. Daardoor ontstonden zandruggen en in een boog gelegen duinen waarop zich spontaan bos vestigde.
Al in de Romeinse tijd werden er stukken bos gekapt voor de winning van landbouwgrond, bouwmateriaal en brandstof. In de tijden daarna ging dat proces in een versneld tempo door totdat er op de Maasduinen alleen nog maar heide en verspreide vennetjes voorkwamen. Pas vanaf ongeveer 1900 werd het gebied opnieuw bebost met hoofdzakelijk naaldbomen.Nu is het beheer er vooral op gericht om meer variatie in die bossen aan te brengen, dan krijgen we een gemengd bos. Ook worden er stukken bos helemaal weggekapt. Daar kan zich dan weer heide vestigen of het wordt een stuifzandgebied.
Onze route loopt in en door het Quin: een deel van de Berger Heide net ten noorden van Afferden.

In het Quin is een groot stuk bos gekapt. Daar kun je nu Schotse Hooglanders tegenkomen.
We lopen over Maasduinen, door open heide en langs verschillende vennen. Zo komen we ook langs het Zevenbooms ven. Maar we zullen ook een stukje door gemengd bos lopen. Boven op de hoogste paraboolduin stond vroeger een brandtoren. Die is in 1970 afgebroken.
Nu staat daar een uitzichttoren van 12,5 m hoog.
Op 1 augustus hebben we van doen met een supermaan. De maan staat dan dichterbij de aarde en daardoor lijkt ze groter dan anders.


 

---

IVN Geysteren Venray