Avond/ nachtwandeling bij volle maan
---

 

Avond/ nachtwandeling bij volle maan
Datum : zondag 9 juli 2017
Tijd : 20.30 uur
Vertrek : vanaf de P-plaats aan de Horsterweg (Schuitwater). Op de grens van Broekhuizen en Lottum.
Let op : nodig zijn stevig schoeisel en “iets” tegen de muggen.
Het eigenlijke Schuitwater Is een oude Maasmeander . In de loop van de tijd is deze afgesloten geraakt van de huidige loop van de Maas. De meander is verland, d.w.z. dicht geslibd met resten van afgestorven planten met daarop een begroeiing van waterplanten. De afgestorven waterplanten zijn omgezet in (laag)veen. In de 18-de eeuw is dat veen opgebaggerd met platte schuiten. Aan die schuiten zou het gebied zijn naam ontlenen. Nu vormen die oude meanders dus weer open water.
Vandaar dat ruim tien jaar geleden hier bevers zijn uitgezet. Onze wandeling gaat door het noordelijke stuk van het Schuitwater. Ook daar zien we sporen van activiteiten van bevers.
Sommige paden lopen dwars over de oude meanders , maar wel over houten vlonders. Zo zijn de waterplanten goed te zien.Aan de noordkant van het Schuitwater ligt de voormalige Swolgender Heide. Stukjes daarvan zijn heide gebleven. Het grootste deel is bebost of in cultuur gebracht. Waar nog heide of bos is , is het gebied heuvelachtig. Waar heide staat zie je dat goed. Waar bos staat valt dat minder op.
Toen het hele gebied nog heide was heeft de wind vat gekregen op de stukken open zand. Dat zand is toen gaan stuiven en vormde zo de zandverstuivingen die kenmerkend zijn voor het gebied.
De planten op de voormalige Swolgender Heide zijn aangepast aan zand dat geen water kan vasthouden, zoals grove den, heide en (stekel)brem.
Waar een oude meander de voormalige Swolgender Heide raakt zie je nu een steilrand in de buitenbocht van deze oude Maasgeul.
Met andere woorden: het is een zeer afwisselend gebied.
Het laatste stuk van onze wandeling vindt plaats in het donker . Maar het is volle maan . Zelfs als het bewolkt zou zijn kun je de paden goed zien. Een zaklamp is dus niet nodig.
Hopelijk is het onbewolkt en werpt de volle maan zijn zilverige licht over het landschap.

 

---

IVN Geysteren Venray