Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verkort verslag vergadering Vogelwerkgroep IVN Geijsteren-Venray 31 januari 2013

Welkom:
Met 6 afmeldingen en 15 aanwezigen, (gezellige volle bak dus,) heette Joof, onze voorzitter iedereen welkom, met lof voor de grote opkomst.
Een nieuw lid, Geert Custers, werd extra welkom geheten. Na lid te worden van IVN Geijsteren/Venray, heeft Geert aangegeven bij de vogelwerkgroep te willen komen. Vandaar ook dat hij meteen al de eerste vogeltelling van 13 januari, meemaakte. Hij is helemaal thuis in het vogelgebeuren en zo ook bij de telgroep.

Notulen vergadering 11 okt.2012:
worden zonder op- of aanmerkingen in orde bevonden.

Financiële mededelingen: vanuit bestuur door Theo Bouten.
De uilenwerkgroep heeft vorig jaar een geldbedrag bij elkaar verzameld. Er wordt gevraagd of ze willen nadenken over een nuttige en besteding daarvan.
Zij geeft aan bezig te zijn met nodige spullen als aanhangwagentje, camera op lange steel voor controles, uilen- en torenvalkenkasten. Zij zullen doorgaan met het verwezenlijken van deze plannen.

Ook wordt de VWG gevraagd een begroting te maken, voor educatieve doeleinden en bijscholing. Dit kunnen cursussen, of entreegelden voor excursies, beurzen ( sovondag) en/of fairs (bird-fair) zijn.
Tot nu toe betaalt ieder alles uit eigen zak maar soms kunnen bepaalde uitgaven gedeclareerd worden.
Ook kunnen we besteding zoeken voor de 100 euro die we elk jaar mogen gebruiken.

Terugblik: De boottocht 13 januari 2013.
Na wat strubbelingen met de boot, waardoor hij een half uurtje later vertrok, konden maar liefst 83 mensen, op dek of gezellig beneden, genieten van wat er op het water en aan de kant te genieten was, maar ook van de gezelligheid met koffie, thee, warme chocomel en wat maar besteld werd, en van elkaar. ( zie foto`s op de site) Wel was het aantal ganzen, dat zaterdag in de duizenden liep, veel minder maar even goed was het erg gezellig en ging iedereen na terugkomst tevreden en voldaan naar huis.
Zolang de boot vol geboekt blijft, zullen we zeker wel doorgaan met het organiseren van deze tocht.
Op de site staan een paar mooie foto`s van Brilduikers, door Geert gemaakt vanaf de boot. Chrit, de webmaster, heeft 2 uitsneden van een foto gemaakt en zo zijn er 3 foto`s te zien van een stel prachtige Brilduikers.

Werkgroepen:
Uilen: Nog weinig nieuws te melden.
Jan Gijsbers, de man die het ringwerk doet, betaalt alle ringen uit eigen zak. Misschien is hier iets aan te doen?
De kinderactiviteiten, die in de meivakantie weer plaatsvinden:
meekijken met roofvogels ringen en een ochtend mee lopen met de weidevogelwerkgroep staan weer op het programma. Bedankt weer uulekels en weidevogelmensen.
In de omgeving van Jeroen in Maashees, zijn de bosuilen al volop actief. Hij wordt er zelfs door wakker gehouden.
Een buizerd, die in de lucht in gevecht leek met eksters, maar aan het baltsen was voor het buizerdvrouwtje, dat boven in/op een eksternest zat om de avances van het mannetje te ondergaan. Heel bijzonder om zo`n grote buizerd in/op zo`n klein eksternest te zien zitten met veel krijsende eksters en een baltsend mannetje erboven. Wel een heel bijzonder schouwspel in de lucht.
Weidevogels: geen mededelingen.
Nestkasten: ook geen mededelingen.
Watervogels: De tellingen verlopen goed, er is voldoende animo en er wordt veel plezier aan beleefd.

Op de telzaterdag in februari is ook de Genootschapsdag in het Broekhincollege te Roermond met mooie korte en langere lezingen. Maar er zijn voldoende leden , die toch gaan tellen.
De teldata zijn: 16 februari, 16 maart, en 13 april.
Er zijn op alle drie de data voldoende leden die tellen maar mocht iemand er ook graag bij zijn ben je altijd welkom om 8.30 uur bij de kerk in Oostrum.
Wil je wel doorgeven als je niet komt terwijl je wel op de lijst staat. Dit i.v.m. aantal beschikbare auto`s om 2 routes te kunnen rijden.

Wat ter tafel komt:
Wim heeft foto`s gemaakt van een bijna witte buizerd. Er wordt vaak beweerd dat die buizerds uit het noorden komen, maar deze gedachte wordt bestreden en er komt een discussie op gang over: licht gekleurde buizerds, bonte kraaien en merels met witte veren en albino`s, over mutaties, gewoontes, DNA, aanpassing aan landschappen, of een ander soort. Wat de waarheid zal zijn. . . . . . ?

Op het industrieterrein de Hulst is een buizerd waargenomen met een plaatje(wingtag): 110, aan de vleugel Dit zou onderdeel kunnen zijn van een project, (na dit uitgezocht te hebben blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Het betreft een project van professor Oliver Krüger van universiteit uit Bielefeld. )

Op 28 april zal weer de Blauwborstwandeling zijn, door Rien en Theo voorbereid. Om 7.00 uur in Griendtsveen bij het kerkje. Op 21 april verzorgen zij voor Nationaal park de Maasduinen ook een vroege vogel wandeling. vanuit de Hamert. Iedereen is ook daar welkom.

De Middelste bonte specht is waargenomen in Geijsteren. Deze wordt januari/februari al actief. Ook bij de Nieuwlandsche bossen kun je deze specht te zien krijgen, liefst op de middag als de zon schijnt.
Het lijkt erop dat hij/zij steeds meer gezien wordt. Heeft rood op de kop met weinig zwart. Hij wordt ook gesignaleerd in Overloon bij de Vers.

De vogeltellingen voor de vogelatlas is in gang gezet. 3 Telvakken worden bezocht. Het zou handig zijn als leden van de uilen- en weidevogelwerkgroep, de bewoonde uilen- en torenvalkenkasten in tekenen op hun kaart, en de plaatsen aangeven waar weidevogels broeden, zodat die waarnemingen vast staan.

Lo wil voor “ in de pen” deze doorgeven aan wie???

Leden van de wintertellingen krijgen het SOVON wachtwoord om te kunnen inloggen, zodat zij de tellingen kunnen nakijken. Het zou misschien leuk zijn om deze waarnemingen op de site kenbaar te maken dan kan iedereen genieten van wat er geteld wordt.

Rondvraag:
Er wordt geďnformeerd naar uitstapjes: Ardennen, Brouwersdam? Lauwersmeer?

Een art. uit NRC, over vogels met verkleinnamen: Roodborstje, winterkoninkje enz. geeft aan dat het verkleinwoord je en tje eraf moet. Dat wordt dan winterkoning, roodborst, enz.

Volgende vergaderdata : 11 april 2013, 10 oktober 2013

Sluiting rond 21.45 uur maar er wordt nog even gezellig nagekeuveld.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en het bestuur van IVN. .

 

 

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray