Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep op 29 januari 2015
Welkom: door Joof.
Er zijn 15 leden aanwezig. VOLLE BAK! en 3 afmeldingen.
De notulen van vergadering 8 oktober 2014 worden in orde bevonden met dank aan Annie.

Ingekomen stukken:

Vraag van Jan-Willem Vergeer om broedvogels te monitoren in de Maasduinen. Hij wil een cursus en een veldexcursie daarover geven.
Onbekend is nog welk gedeelte van de Maasduinen en wat ze precies willen. Er is wel belangstelling en er zal meer info opgevraagd worden.

Financieel verslag:
De penningmeester geeft aan dat er weinig of niets gebeurt met financiŽn, er komt niets in en er gaat niets uit en er is onduidelijkheid over wat wel en wat niet gedeclareerd mag worden. Zeker is dat als het gaat om studies, cursussen en bijscholing, er wel gedeclareerd mag worden. De uilenwerkgroep kan apart declareren.
Een vraag: Hoe komt er geld in de kas? Vroeger kregen we geld voor het gidsen op de vogelboot en bij de Blauwborstwandeling. Dat is afgeschaft omdat de gidsen elke 2 jaar een uitje krijgen aangeboden. Theo zal nogmaals navragen bij bestuur. De penningmeester wil 1 x per jaar contact met de IVN penningmeester om overzicht te krijgen van financiele zaken van onze werkgroep. Er zit nu 103, 15 euro in kas.

Nieuws uit werkgroepen:
Uilenwerkgroep: Weinig nieuws. 2014 was een goed uilenjaar! De nog uit te komen kerkuilen van oktober zijn niet geboren. Een kast werd ingenomen door een steenuil en in de andere kast zijn de eieren niet verder uitgebroed. Jammer. Het steenuilenbestand is in 2014 redelijk constant gebleven.

Watervogel-tellers: De tellingen zijn allemaal naar tevredenheid uitgevoerd. Er zijn weinig ganzen geteld. Nieuwe data: 14 febr. 14 maart en 18 april. Iedereen is uitgenodigd een keer mee te lopen. Heel leuk!
Weidevogels: Het weidevogelseizoen is weer in aantocht.
Atlas-tellers: hebben alle vakken geteld in en rondom Venray.

Verslag van Sovondag, excursie Zeeland en de Boottocht:

Sovondag Ede: het was er zo druk dat de uitgekozen lezingen gemist werden, vanwege de drukte en herrie. Jammer !
Excursie Zeeland: is goed en gezellig verlopen. De sfeer was gezellig en ontspannen en de tocht als heel prettig ervaren. Het reisverslag en een prachtige fotoreportage (Wim), zijn te zien op de website.

Boottocht. Deze was bomvol. Er waren weinig watervogels te zien maar de sfeer was er niet minder om. Veel mensen gaan mee voor een gezellige ochtend uit op de Maas. Er wordt ook veel reclame gemaakt voor deze IVN activiteit. Allemaal positief !

Blauwborsttocht, 19 april.
Er wordt een nieuwe locatie gezocht,
Vertrek: 7.00 uur vanaf de kerk in Griendtsveen. Aankondiging komt nog in de kranten en kijk op de website.

Voorjaarsexcursies?
Voorstel is, naar aanleiding van de lezing over Kraanvogels, een weekend naar Diepholz, (Duitsland) , te gaan om de Kraanvogels te zien. Eind oktober is het beste moment daarvoor, en het is 4 ŗ a 5 uur rijden.

W.v.t.t.k.:
We worden uitgenodigd mee te lopen met de weidevogelwerkgroep, als in de meivakantie, het weidevogelproject met kinderen uitvoerd wordt.
Vraag is wat we met de door Eric Kikkert (gemeente ) gevraagde telgegevens doen. Hierover blijft onenigheid! De gemeente kan (met kostenplaatje) zelf alle gegevens opvragen in plaats van IVN vrijwilligers te gebruiken.
Ook wordt opgemerkt, op te passen voor de verantwoordelijkheid, die op deze manier wel bij ons neergelegd wordt. We besluiten dat ieder


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray