Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Notulen vergadering VWG Maas en Peel, vrijdag 26 januari 2024

We komen voor het eerst samen in het nieuwe eet- en drinkcafe / restaurant `t Trefpunt te Geijsteren. Het ziet er prachtig uit en we zitten in een mooie ruimte. Felicitaties en complimenten voor Roel, de eigenaar.
Opening: Joof heet iedereen een hartelijk welkom en wenst ieder een mooi, gezond en gelukkig jaar toe. Hoewel het jaar verdrietig begon met het afscheid van een van onze trouwe leden, Emile Simons, op 2 januari. Emile was heel lang, lid van onze vogelgroep, maar de laatste jaren leefde Emile in angst, waardoor hij zich terugtrok en niet meer actief was. Verschillende leden waren aanwezig bij zijn afscheid.
Aanwezig : 11 leden.
Afmeldingen: Frans, Hendrik-Jan, Jan M., Jan Hermans, Gerard D, Gerrit van M., Piet W., Wim G., Gerrit M. . Vraag is of deze afmeldingen zijn vanwege de late uitnodiging, of omdat het op vrijdag is.

1 Notulen van de vergadering 12 oktober 2023. Punt 3: De geoormerkte gelden kunnen veilig bij het IVN blijven.
Verslag van Ravondag, Sovondag en Florondag. Deze zijn allemaal druk bezocht en zeer interessant.
Lezing Vivara door Nico de Haan: op het laatste nippertje was bemanning gevraagd en gehoor aan gegeven. Theo was daar blij om en bedankte daarvoor. De uilengroep was daar maar hadden weinig aanloop. Jammer, maar het was toch de moeite waard met Nico de Haan .

2 Vergaderingen op donderdag staan ivm Koor, ter discussie. Andere dag? Wellicht vrijdag?
De vergaderingen worden van donderdag 14 maart en 10 oktober, naar vrijdag 15 maart en 11oktober 2024 verplaatst.

3 Verslag van vergadering met IVN. Het bestaande bestuur is afgetreden en een interim-bestuur is aangesteld, waarvan Mark Schapendonk de voorzitter is. Aan alle werkgroepen wordt gevraagd, zoveel mogelijk door te gaan met, zo nodig, hulp van het bestuur.

4 Verslag en nieuws werkgroepen: Uilen / nestkasten: er wordt versterking gevraagd van mogelijk jonge mensen, vanwege het klimwerk en toch zware sjouwen met ladders. Stukje plaatsen in bladen of krant om belangstelling te vragen.
9 Februari, vanaf 9.00 uur, worden in het Odapark nestkastjes ( 50 stuks) schoongemaakt. Daarbij is nog hulp nodig.
Weidevogels? Jan en Piet C. gaan nog wel enkele keren het veld in. Er worden geen meldingen meer gedaan.
Watervogeltellingen: Dat loopt heel goed. De 3 groepen, helpen elkaar en vullen elkaar aan.
Andere tellingen: BMP Castenrayse vennen, en Nachtzwaluwen, gaan ook door. Joof merkt op dat hij bij de PTT (Punt transect telling) kleinere groepen, meer de gewone soorten en minder variatie gezien wordt.

5 Boottocht is van 7 januari naar 28 januari verplaatst vanwege hoog water. Hij is ook nu weer volgeboekt. Er zijn genoeg leden voor uitleg.
Blauworstwandeling is 21 april.
|
6 Wat ter tafel komt: Uitje Zeeland, op zaterdag 9 maart om 5.30 uur bij P. Gamma. Graag doorgeven als je mee wilt en als je wilt rijden. Kosten worden gezamenlijk gedragen.
Uitje Millingenwaard: ook daarvoor is weer belangstelling . Zaterdag 25 mei.
Het jubileumuitje : er zijn zoveel uiteenlopende ideeen, dat we een werkgroepje samengesteld hebben: Joof, Geert en Jan H.

7 Rondvraag: Hay stelt de kascontrole aan de orde. Fred zal een afsprak maken met Hay.
Theo: meldt dat het IVN bestuur is afgetreden.
Rien vraagt aandacht voor Ecotop Peelvenen op 3 februari, van 8.00 17.00 uur., in de natuurpoort Leegveld 8a Deurne. Het is nodig aan te melden.
En het inventarisatieweekend van Natuur Hist. Genootschap. Gegevens nog niet bekend .

Sluiting: Met een wel thuis en slaap goed, gaat ieder weer huiswaarts.

 


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray