Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

 

Verkort verslag Vogelwerkgroep donderdag 20 april 2017

De vergadering wordt geleid door een vervanger.

Opening: met een hartelijk welkom door waarnemend voorzitter.
Er zijn 7 afmeldingen en 12 aanwezigen.
Bij de Notulen vorige vergadering was een afmelding niet opgenomen en de bij punt 6 genoemde dichtgegroeide plassen, zijn inmiddels open. Het gebied is nu goed te overzien en te belopen

Nieuwe voorzitter: Er is op dit moment niemand die zich geroepen voelt om de taak van voorzitter op zich te nemen. Er komen wel wat suggesties maar uiteindelijk schuiven we dit punt door naar de volgende vergadering. Vraag aan de huidige voorzitter: een lijst van contacten en activiteiten te maken: taakomschrijving van het voorzitterschap.

De lopende vogelcursus: Zeer hoge opkomst. Van de 24 cursisten is 50 % vrouw en 10 zijn geen IVN-er. Ze zijn uitgenodigd om zondag 23 april met de blauwborstwandeling, en op een donderdag met de weidevogelwerkgroep mee te gaan. Daarvoor moeten ze zich aanmelden. De cursusmap en het vogelgidsje wordt rondgestuurd en ziet er prima uit. De lessen bestaan uit PP, theorie: vogeltrek, verrekijkers, kenmerken van vogels, algemeen. 30 Vogels zijn behandeld en er wordt een App gebruikt voor info. Nog een les met excursie over watervogels, op de Hamert.

Blauwborstwandeling zondag 23 april: Ze gaan in twee groepen en lopen tegengesteld. Er zal voldoende begeleiding zijn voor beide groepen

Excursies in voorjaar:. Voor deze excursie, bedoeld voor leden VWG, gaan we weer naar de Ooijpolder, waar Zwarte Sterns broeden op de gemaakte vlondertjes. Datum zaterdag 20 mei, vertrek vanaf P Asteria, om 6 uur.

Nieuws uit de werkgroepen: Uilenwerkgroep: - 17 Bosuilen geteld, tegen vorig jaar 38. Er is muizenaanbod genoeg (21 muizen in een uilenkast, voor 4 jongen). Het blijkt dat de eieren niet zijn uitgebroed, onbevrucht gebleven zijn of gewoon niet uitgekomen. Misschien is het weer te wisselend. (vroeg, erg warm, later weer te fris). - Steenuilen zijn nog niet gecontroleerd.
In de Nestkasten is weinig activiteiten, hoewel al een nestkast met jonge pimpelmezen gezien is. Verder is er goed nieuw. Het lijkt erop dat twee van onze uilenwerkgroep, in de toekomst Uilen en Torenvalken mogen gaan ringen. Het was niet gemakkelijk, maar door actie van bestuur, komt het wel in orde. Hier is een compliment voor IVN bestuur op zijn plaats.

Weidevogels: geen nieuws. Cursisten van de vogelcursus, mogen mee gaan met een weidevogeltocht, elke donderdag vanaf de Heidse Peelweg 37. Zij moeten dan iets voor half negen aanwezig te zijn.

Watervogeltelling: er is een samenvatting van waarnemingen van enkele jaren achter elkaar (zie bijlage). De slechtvalk, een paar keer gezien en genoteerd, is niet opgenomen in de lijst van bijzondere waarnemingen.

Lijst Watervogeltellingen 2016-2017.

Er is een vraag, hoe op de site: waarnemingen van Venray, te komen. Boven aan de menubalk, op watervogels klikken. Wat doet de gemeente met doorgegeven waarnemingen? Ze mogen die niet gebruiken voor hun eigen doeleinden, persoonlijke tellingen mogen wel doorgegeven worden.

Nieuwe telescoop: Swarovski AT 8o is aangeschaft voor 600 euro. Is iets beschadigd aan de buitenkant, in de fabriek goed nagekeken en van nieuwe lenzen voorzien. De bedoeling is dat hij door alle werkgroepen gebruikt gaat worden en is nuttig voor kennisoverdracht. Ook door de jeugd en jongeren,. .
Regels over het gebruik: lenen en bewaren zullen door het bestuur worden opgesteld. En er wordt een kistje ter bescherming gemaakt. Een nieuw Statief is de volgende stap. Intussen wordt een gebruikt statief aangeboden voor gebruik.

Volgende vergadering zal zijn: donderdag 12 oktober 2017

Wat verder ter tafel komt: Een boek: Vogels van de Groote Peel is om weg te geven. Vraag of Uilen- en Torenvalkenkasten schoongemaakt moeten worden,? Ja dat is wel nodig.
Dan zijn er wat punten voor watervogeltelling om duidelijkheid te krijgen wat nu onder welk telgebied valt. Dit vanwege de veranderingen in de telgebieden , en door de nieuwe watergeulen en maasarmen, en alles daar om heen.
Dan zijn er vragen over het gebruik van de App. Er wordt gedacht dat gebruik van de app geen probleem hoeft te geven en dat de ontwerpers rekening hebben gehouden met dit soort veranderingen.
Bij het veer Vierlingsbeek Bergen zitten veel vogels net buiten ons telgebied. Overleg met Sovon hoe we dit zullen invoeren.
We gaan zeker contact opnemen met Sovon om dit te bespreken en duidelijkheid te krijgen. Voorstel om de eerste keer zowel de app als het papier te gebruiken.

Vraag over nachtzwaluwen op Vlakwater i.v.m. mogelijk bouwactiviteiten. Daar zijn al een tijdje geen nachtzwaluwen gezien. Wel is het nuttig dat in de gaten te houden omdat het goed gaat met de nachtzwaluw.
De vergadering wordt gesloten met een wel thuis en wel te rusten met dank aan de waarnemende voorzitter.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar de leden van de vogelwerkgroep en het bestuur van IVN


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray