Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

 

Notulen vergadering Vogelwerkgroep 19 april 2018

 

Aanwezig: Hendrik-Jan van Telgen, Geert Custers , Theo Bouten, Gerard van Loon, Piet Willems, Gerrit van Meijel, Hay Janssen, Fred Hilhorst, Wim Gielens, Frans Smits (notulist) , Gerard Dusée, Germaine de Ruyter, Joof Teeuwen (voorzitter)

Afgemeld: Annie Verheijen, Henk Janssen, Jan Michels, Mark Schapendonk Gerrit Michels en Rien Eikmans.
 

Notulen vergadering 12-10-2017

De datum van de vorige vergadering was op 11 januari 2018.
De winterexcursie was niet op 28 maar op 30 december 2017.
De notulen zijn verder goedgekeurd.

Vogelcursus

Er waren 22 aanmeldingen voor de voor de vogelcursus waarvoor een maximum van 24 cursisten gold. Na nog een oproep van het bestuur van het IVN liep het aantal aanmeldingen op tot 30. Uiteindelijk werden alle 30 aanmeldingen toegelaten.
Er waren nog weinig cursisten lid van het IVN. De cursisten mochten het eerste jaar gratis lid zijn. De doelstelling: aanvulling van de VWG is niet bereikt. Allen Mark is lid geworden van onze VWG. In de cursus is door Theo ook een uur besteed aan voorlichting over verrekijkers.
De cursisten mogen ook worden uitgenodigd voor onze excursie op 19 mei naar de Ooij.
Volgend jaar wordt er geen cursus gegeven..

Nieuws uit de werkgroepen

·     Uilen
De bosuilen hebben weinig jongen. De leden van de werkgroep zijn naar een samenkomst geweest met andere uilenwerkgroepen in Vught. Dit was georganiseerd door het Brabants Landschap. Het was een nuttige bijeenkomst voor de  200 deelnemers. Kennelijk is het Brabants Landschap veel actiever in het begeleiden van vogelwerkgroepen dan het Limburgs Landschap.
De kerkuilen horen niet meer tot de A-status van de rode lijst.

·     Weidevogels.
Op Smakterheide broeden 5 koppels scholeksters. Verder geen nieuws.

·     Watervogels
Geert heeft een prachtig overzicht gemaakt van alle tellingen van het afgelopen seizoen en naar alle leden van de VWG gestuurd.

Enkele bijzondere waarnemingen: parelduiker, kleine zilverreiger, 8 zwarte zwanen, 2 middelste zaagbekken.
Dit seizoen veel Indische ganzen. Toename van het aantal grote Canadese ganzen.
Weinig toendrarietganzen. Dit jaar 1800 tegen vorig jaar 4100. Weinig ijsvogels gespot. De wijze van registratie via een app is goed bevallen.

Blauwborstwandeling
Het weer was prachtig. Inclusief de cursisten van de vogelcursus waren er 60 deelnemers.
De timing, half april, was precies goed.

Varia-avond
Deze avond was zeer geslaagd, voor herhaling vatbaar.

Excursie 19 mei naar de Ooijpolder
Vertrek om 6:00 uur vanaf hotel Asteria. Tot nu toe 7 deelnemers. Opgeven voor deelname bij Geert.

Financieel verslag
Hendrik-Jan is bereid de kascontrole uit te voeren. Dit is na de vergadering voortvarend opgepakt.

Nieuwe adreslijst
Op de adreslijst die Annie heeft rondgestuurd is nog een aantal wijzigingen aangemeld.
Annie zal na verwerking van de wijzigingen een nieuwe lijst rondsturen

Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Theo:
Het abonnement op het uilentijdschrift is door het bestuur goedgekeurd. Het tijdschrift rouleert binnen de uilenwerkgroep. Declaratie naar de penningmeester van het IVN sturen.
IVN heeft een gebruikte Swarovski AT-80 telescoop gekocht die door leden van de VWG kan worden geleend. Wim wil hem graag lenen.
Gerrit: Zijn kijker is van binnen beslagen. Advies: terug naar Budel voor reparatie.
Gerrit was bij de boswachter van Het Landgoed Geijsteren. Moet het IVN nog iets met de sportkantine op het oude voetbalveld? Geen interesse.  De boswachter is Peter Philipsen. Tel: 06-54380626.
Email:
peterphilipsen@home.nl
Fred: Op de golfbaan van de Peelse zijn 6 eieren van een broedende zwaan verdwenen. Een ei is gebroken teruggevonden. Hoe kan dit zijn gebeurd? Niemand die het weet.
Geert: Geert herinnert eenieder nog aan het verzoek nestplaatsen van havik en buizerd door te geven. Komen de terugmeldingen van gevonden ringen bij de uilenwerkgroep terecht? Dit wordt nog nagegaan.

Volgende vergadering: Donderdag 18 oktober 2018

 

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray