Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

 

Vogelwerkgroep vergadering donderdag 19 januari 2023 in de Kei.
Vandaag was een korte vergadering in verband met de varia avond. Iedereen kon wat interessante dingen laten zien.
Agenda:
1 Opening: aanwezig waren 14 personen. Afmelding 2 .
Joof heet iedereen welkom met nog de allerbeste wensen en een goed en gezond 2023 voor iedereen.
Felicitatie aan Gerrit Michels voor het verdienen van Den Gaolde Hedsbuül.

2 Notulen van de vorige vergadering13- 10- 2022:
Cadeautje van Rinus ! Hebben Jan (Houwen) en Rinus samen geregeld. Opbrengst is voor de VWG.

3: Boottocht. Was volle bak met 85 belangstellenden.Wel 15 grote zaagbekken.
Reisje vogelrijk gebied Markerwadden en Tiengemeten. Hiervoor is nog geen datum geprikt. Zal in de vergadering van maart besproken worden

6 Rondvraag brief van Lo. De Verantwoordelijke partij is hier de provincie. Gemeente heeft dan ook niets in de brengen. Mogelijk bordjes “verboden gebied tijdens broedtijd”. Maar is lastig te handhaven.
3 Van de Uilenwerkgroep moeten de Ladders gecontroleerd worden i.v.m. verzekering IVN: Gerrit van M. zal met de ladder naar de betreffende firma in Helmond rijden voor controle. De rekening gaat naar IVN.

4 Uitstapje Zeeland planning: Zondag 19 maart tussen 5.30 –6.00 uur verzamelen bij de Gamma. We beginnen weer met wandeling de Korendijkse Slikken Geert maakt een overzicht.
5 Stand van zaken m.b.t. vogelcursus: er zijn 18 aanmeldingen zonder reclame te maken. De cursus kan dus zeker doorgaan.

6 Rondvraag:
Frans zal Jan Hermans blijven tippen voor de tellingen. Jan heeft wel de info van deze vergadering ontvangen.
Theo: programma IVN maandag 23 jan.: Lezing van Jan Zanders is heel interessant. Een aanrader.
Op den Drift, Lorbaan: Lezing over de Nachtzwaluw in de Schadijkse bossen Deze was zaterdag 21 januari en aanvang 19.30 uur. Annie heeft vergeten de info hierover door te sturen. Is alsnog, maar erg laat, doorgestuurd. Aanmelden was verplicht.
Iedereen mag in de vitrine bij Vivara spulletjes uitstallen of exposeren. .
Tip 2 nieuwe apps: vogelgeluiden en Wadvogelsapp.

De nieuwe Vogelgids van europese vogels, in het Nederlands, komt in februari uit.
Rien: De Peelvenen Ecotop, Natuur en Landschap in de Peelstreek, zal in de dorpsherberg in Ospel plaatsvinden, op 28 januari. Aanmelden was verplicht voor 10 januari, (kan helaas al niet meer). Kostern €5,00 met koffie.
Zo`n Ecotop Is ook in ontwikkeling voor de Maasduinen.
Gerrit Michels: er is van Vogelwacht Limburg een aanbod van sponsoring: gratis weegschaal en de ringen voor de kerkuilen, mogen gedeclareerd worden. Daar maken we graag gebruik van.
Gerrit van Meijel: Gerard heeft een nieuwe (eenvoudige) opzet gemaakt met overzicht zangvogels 2022. Het misverstand zat in het wel/niet noteren van de al uitgevlogen jongen, bij hele late tellingen.

Jan H.: heeft de 50 nestkastjes in Oda park gecontroleerd en kastjes die verkeerd hingen (op west) verplaatst naar een betere plek, met de ingang noord/oost.
Geert: vraagt of de steenuilenkast, gemarkeerd voor reparatie, nog in planning is. En ja dat gaat gebeuren.
Sluiting: om 21.00 uur afsluiten met dank.

Varia avond: Theo en Rien laten wat zien van de Nachtzwaluw.
Jan Houwen heeft prachtige indrukwekkende foto`s van vogels op plekken ergens in Nederland.

Geert: ook prachtige foto`s verspreid in Nederland gebieden, gemaakt.

Frans: Indrukwekkende foto`s gemaakt tijdens een reis naar en in Costa Rica, met allerlei dieren, planten, bomen, en vogels maar ook bijzonder landschappen

Dit was een mooie nuttige en gezellige avond met groet Annie .

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en doorgestuurd naar de leden en IVN.
 

 

 

IVN Geysteren Venray