Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verslag vergadering van de vogelwerkgroep ‘Maas en Peel’ d.d.16-1-2020

Notulen vergadering VWG 16 januari 2020
Aanwezig:
Bijna iedereen was aanwezig. ( 20 leden), Theo H. en Geert C. waren afgemeld.
1 Opening:
door Joof, de voorzitter, met een welkom en de wens en hoop, een goed en mooi vogeljaar tegemoet te gaan. Voor Germaine een extra welkom na haar tijdelijke afwezigheid vanwege een nieuwe knie.

2 Verslag van de vorige vergadering 17 oktober 2019:
is in orde bevonden. Annie geeft aan dat de 2 aspirant-leden, alsnog hebben afgehaakt.

3 Ingekomen post:
Mark Schapendonk heeft kenbaar gemaakt uit de ledenlijst geschrapt te willen worden. Te druk met andere activiteiten, hoe jammer hij het ook vindt.

- Van familie Streur uit Oost Hongarije. Deze familie is 7 jaar geleden naar Oost Hongarije verhuisd en begonnen met vakanties en excursies te organiseren. Ze bieden prachtige actieve excursies aan op de Poesta's van Oost-Hongarije. Iedereen, (ook groepen), kan zich hiervoor aanmelden. Idee voor een uitje !!!

- Verzoek van Sovon om te turven hoeveel mannetjes en vrouwtjes Wilde eend en Krak eend. Hoeft niet steeds maar bij een of enkele groepjes.
De tellers willen hier wel gehoor aan geven, en vragen zich af waarom niet noteren bij alle waarnemingen van de Wilde- en Krakeend.
Het vergt veel tijd om dit uit te voeren en met regelmatig checken krijgt Sovon toch wel een goede indruk. Hoeven bij tellingen alleen maar enkele groepjes te noteren. Kan bij toelichting, onderaan, ingevuld worden.
Bij vroege vogels, zondag 19 januari, ging het gesprek ook over de Wilde eend.
Vraag: waarom de Wilde eend in aantal afneemt terwijl de Krakend het wel goed doet?
De wilde eend krijgt eerder jongen dan de krakeend. Dan is er een betere vegetatie voor de jongen van de krakeend om zich in te kunnen verstoppen en dus meer kans van overleven en groot worden.

- Jan Houwen mail over feestelijkheden bij VWG ‘t Hokske t.a.v. 25 jarig bestaan.
Hij heeft er niet aan gedacht, dat ons eigen IVN dan Weidevogels op het programma heeft staan. Hij zal in het vervolg ons eigen programma in de gaten houden .
Deze feestelijkheden werpen de vraag op, hoe lang onze vogelwerkgroep eigenlijk bestaat.? Joof is, met nog een paar anderen, in 1992, aan vogelactiviteiten begonnen. We bestaan als Werkgroep dus 28 jaar. Het Zilveren jubileum is dus onopgemerkt, voorbij gegaan. Reden om alsnog een uitje te organiseren? Frankrijk, Hongarije ?

- Lesbrief over bestrijding eikenprocessierups van de voorzitter IVN.Deze lesbrief en tip over biodiversiteit in eigen omgeving, ziet er mooi uit en zit goed in elkaar. De schoolgidsenwerkgroep gaat hiermee aan de slag samen met de basisscholen en ouders. Ook de gemeente heeft een aandeel in de aanpak van het bestrijden van de processie rups.
Het lijkt erop dat de vogelwerkgroep in dit hele project geen taak heeft.

4 Project eikenprocessierups.
Okt. 2019 was er e- mailverkeer over de opzet van een project met dit thema. In de vergadering was hierop niet ingegaan vanwege ontbreken van de nodige informatie. Hierop volgde een e-mail van de IVN voorzitter, aan al onze leden, met een zeer negatieve reactie aan Joof, Zowel Geert, als Hendrik-Jan reageerden hierop, en gaven een duidelijke uiteenzetting van hoe de zaak in elkaar zit, met tips en mogelijkheden om dit project goed op te zetten. Joof bedankte en complimenteerde Geert en Hendrik-Jan voor deze snelle en duidelijke reactie aan de IVN- voorzitter.

Het idee van de VWG is: Er moet meer gebeuren dan nestkastjes ophangen, ook de omstandigheden moeten kloppen.
We zullen op termijn weten of dit project effect heeft.
Jan Michels betwijfelt effect omdat het, qua tijd, maar net moet kloppen met de juiste (2de) fase van processie-rups en het tot voer dienen voor de jongen van de koolmees. Dat moet precies op elkaar afgestemd zijn.
Jan H.: in Horst, achterkant 't Soar, hangen de nestkastjes met de ingang tegenover elkaar. Hier is misschien zonder beleid te werk gegaan.

5 Nieuws uit de vogel werkgroepen.
- Uilen geen nieuws. Gerrit heeft al 5 ringactiviteiten opgepakt en ingevoerd bij GRIEL, website van het vogeltrekstation.
Ze hebben bij Marion de Bresser (gemeente) een loopvergunning aangevraagd en gekregen. Lisette vraagt wat een loopvergunning is. Toestemming om in de bossen te mogen zijn op tijden dat het verboden is. (na zonsondergang) .
De gemeente wil graag onze waarnemingen krijgen. Dat kan voor waarnemingen op gemeente terrein, maar bij particulieren ligt dat lastig. Kan problemen geven bij aanvraag van sloop en nieuwbouw. Daar zal bij de gemeente zeker begrip voor zijn.
De gemeente kan ook zelf alle waarnemingen opvragen maar dat kost geld.
Vraag is of de gemeente ook de Mosella krijgt. Ja op een of andere manier krijgt de gemeente zeker de Mosella te lezen.

- Weidevogels: Kieviten zijn nu al erg actief. Was vorig jaar 8 maart. In het algemeen gaat het slecht met de weidevogels Er zijn te weinig wildere percelen, om het voor weidevogels aantrekkelijk te maken.
Weidevogels op het programma, a.s. maandag 20 januari staat de lezing over weidevogels op het programma van IVN, om 20.00 uur, in de Kemphaan.

- Watervogels. A.s. telling, 18 januari Joof en Geert zijn afwezig. Zullen met 7 / 8 personen zijn. Let zaterdag op zaagbekken, indische ganzen en casarca's

6 terugblik
- Sovondag: was zoals altijd, weer een mooie dag met wel 2000 leden en belangstellenden. Heel goed opgezet.

- Symposium Peelvenen: Joof is er geweest. Was in Ospel. Iedere aanwezige kreeg de vogelgids kado. Mooi meegenomen.

- Reisje Zeeland. Waren met twaalven en hebben erg genoten. Vooral ook van de strandwandeling, die ietsje langer uitviel maar met de Ijsgors tot beloning. Geert stuurde 28 december 2019, de link waarnemingen, door van 75 waargenomen soorten.

- Vogelboot. Was gezellig en weer mooie waarnemingen zoals Indische ganzen, Casarca`s en Zaagbekken. Weinig ganzen.

7 vooruitblik:
5 april Blauwborstwandeling. Deze start weer om 7.00 uur aan het Zwartwater, zijweg van de Middenpeelweg, over het spoor rechts.
10 mei terugkomdag vogelcursus op de Hamert . Hay stuurt de cursisten nog bericht en al onze leden mogen er ook bij zijn.
Vraag naar een Wielewaal wandeling.
Ook interessant is dan de Nachtegaal. Zou kunnen bij Reindermeer, Mariapeel, Maasheggen. Bespreken we in de volgende vergadering.
Dagje uit mei: Misschien nog een keer naar de Banen? Was goed bevallen. Is nu van Limburgs landschap i.pl.v SBB. Volgende vergadering in april bespreken.

8 W.v.t.t.k.
Hendrik-Jan raadt aan een rondje Molenplassen lopen. Aan te bevelen vanwege wel 7 eenden soorten en 100 futen te zien.
De nieuwe postzegelvelletjes van Post.nl, hebben als thema: Beleef de Natuur vogels, zoogdieren vlinders enz.
Rien 17 mei een vogelexcursie in de Maasduinen. De moeite waard.
Germaine heeft een sperwer in de tuin.
Piet W. vraagt zich af of we misschien een grotere vergaderruimte moeten zoeken. De Schol, in de Hei, zou in aanmerking kunnen komen. Er is geen behoefte aan verandering. We hebben het goed hier bij Roel.
Fred vraagt naar de weidevogelavond. Is a.s. maandag 20 januari, om 20.00 uur in Kemphaan.
Gerard Dusee vraagt hoe het zit met verzekeringen en aansprakelijkheden, van de uilen-werkgroep, i.v.m. ladders en in palen en bomen klimmen. We denken dat IVN een verzekering hiervoor heeft. Lisette geeft aan dat de gemeente voor al haar vrijwilligers een verzekering heeft. Theo gaat dit navragen.
Frans: Op de golfbaan is een heel stuk bos gekapt. Waren allemaal sparren. Misschien was de letterzetter actief.

9 rondvraag
Wim G. . Stelt voor een app te openen om elkaar gemakkelijker en sneller berichten en bijzonderheden door te spelen. Let wel op l! Alleen noodzakelijke berichten erop zetten.
IEDEREEN DIE IN DE GROEPSAPP WIL STUURT WIM EEN APPJE OP ZIJN MOBIEL. DAN KOM JE ERIN. Wim 06-46773945

10 sluiting, volgende vergadering 16 april 2020.
Met een wel thuis en tot een volgende keer sluit Joof de vergadering.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en gestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en naar IVN bestuur.
 

  

 

 

 

IVN Geysteren Venray