Verslag vergadering van de vogelwerkgroep
 


Verkort verslag vergadering Vogelwerkgroep Maas en Peel
op donderdag 14 april 2016.

1 Opening: Joof heet iedereen van harte welkom! Alle stoelen zijn bezet!! 16 in totaal. Geweldige opkomst.

2 Afmeldingen: 4

3 Notulen vorige vergadering: 14 januari: Er zijn geen op- of aanmerkingen. In orde bevonden!!.

4 Excursies: Blauwborst wandeling 24 april, Theo, Rien en nog meer gegadigden, zullen de wandeling begeleiden. Samenkomst om 7.00 uur bij de kerk van Griendtsveen. Vandaar gaan ze naar de Zwarte Plak zijweg van de Middenpeelweg, waar een mooie tocht uitgezet wordt om een rondwandeling te maken.
Volgend jaar start de Blauwborstwandeling vanaf hier, maar door de vooraankondiging in de Mosella en op de Site, gaan we nu nog vanaf Griendtsveen.
Zwarte Plak is vanaf Horst-America richting Middenpeelweg en daar oversteken. Start is dan op einde van deze weg.
Meer excursies: Hamert, Millingerwaard, data? Wie?
Er is nog een excursie gepland in het voorjaar: 30 april. Keuze: Hamert, Millingerwaard, of Biesbosch. Voorkeur ging uit naar Biesbosch. Vanaf Drimmelen? Zullen we een boot huren en/of gids regelen? Er zijn goede ervaringen met de fluisterboot en gids.
Vraag is nog of deze tijd dat nog kan i.v.m. broedseizoen vogels. Er zal worden geÔnformeerd bij Brabants Landschap of IVN in de buurt.
Zondag 17 april is op de Hamert een vroege vogelwandeling door Rien en Theo, vanuit de Maasduinen, om 7.00 uur bij het Pannenkoekenhuis.
Speciale tellingen: Grote gele kwikstaart,: Waar ze gezien zijn en mogelijk broeden: Griendtsveen, op de Handrik bij de afgegraven stuk. Daar zijn ze gezien met ook nog 7 bontbekken en 4 oeverlopers.
Voor de Nachtzwaluwen gaan er weer op pad: Zwartwater, De Paardekop, Schadijkse bossen.

5 Vogelexcursies stand van zaken: Op 24 febr. is er vergaderd met 4 personen. Er is een opzetje gemaakt: 4 avonden met ieder een eigen thema: Heide en bos, Akker en wei, Water en vennen, en Vogels rondom huis. Ook algemene vogelzaken komen aan bod.
Daarbij aansluitend zijn er 6 excursies in de bijbehorende gebieden.
De cursus zal in 2017 starten.
Er is materiaal besteld: Peter Hayman vogelboekjes, en ook van info-aanbod en apps zal gebruik gemaakt worden. De IVNís, die materiaal aangeleverd hebben, worden getipt dat wat van hun stof gebruikt gaat worden. Verder hebben we een eigen opzet.
26 mei wordt er weer vergaderd en van alle andere aangeboden hulp zal t.z.t. zeker gebruik gemaakt worden. Eventuele tips, aan Theo doorgeven via de mail. Maximaal aantal cursisten is 24 met een minimum van 12.

6 Nieuws uit de werkgroepen: Uilen.: Afgelopen week zijn er al 17 bosuilen geringd: Testrik, bij Piet Willems, Beekweg en Odapark / Vlakwater. Nog 4 kasten met mogelijk 10 bosuilen nog te doen.
Van de vier bosuilen, in de kast in Odapark, zijn er 3 verdwenen. Een raadsel ! waar zijn ze gebleven. Na alles goed nagegaan te hebben, blijft het een raadsel. Weggehaald? Er is handel in Jonge uilen, zeker als ze zo gratis uit te halen zijn.
Gevraagd wordt om de stand van Ransuilen in de gaten te houden. Die gaat achteruit terwijl de bosuil zo goed gaat. Juni is de beste maand voor de ransuil.
Nestkasten: geen nieuws.
Weidevogels: Jan zijn groep heeft al grutto`s gezien en gehoord. Ook kieviten en wulpen zijn er al. maar nog geen nesten.
De boer, die weidevogelvriendelijk te werk ging, laat nu zijn gras maaien door derden en dan kun je er niet van op aan dat er op de weidevogels gelet wordt. Ook zijn er veel reeŽn, hazen en konijnen in het gebied. Een lust om erbij te zijn.
Watervogeltellingen is goed verlopen. a.s. Zaterdag 16 april is de laatste keer voor dit seizoen. De telgebieden zijn erg veranderd vanwege de nevenwatergeulen en het graafwerk in de Maasheggen zowel aan de brabantse als de limburgse kant van de Maas. Er moeten nieuwe telformulieren komen. Als Sovon de buitenlijnen (grens) aangeeft, kunnen we zelf wel de route invullen. Ook zouden we eens met Sovon aan tafel gaan zitten om de telgebieden te bespreken.
De nieuwe situatie geeft nieuwe waarnemingen, die wel heel interessant zijn. Maar deze moeten ook in de lijsten verwerkt worden. Er zal navraag gedaan, en dit probleem voorgelegd worden.
Voor zaterdag zijn er 4 tellers..
De tellingen op Reindermeer vallen wat tegen, en een ander doet daar tellingen en zet dat op waarnemen .nl.
Gemakkelijk over te nemen dus.

7 Jacht gemeente Venray: de gemeente ( Marion de Bresser) heeft onze aanbevelingen en adviezen van IVN gevolgd. Er is een vraag of er wel op ganzen gejaagd mag worden? Nee tenzij er overlast is. Wel op exoten: als Nijlgand en Canadese gans.

8 Rondvraag: De uilengroep vertelt dat de Jan de ringer ernstig ziek is. Geen goed vooruitzicht. Maar hij blijft dit ringwerk, met een paar aanpassingen, zo lang mogelijk doen. Een waarschuwing dat als we de ring-vergunning moeten overdragen en geldig houden, dit wel geregeld moet worden en daar niet te lang mee te wachten. Het is begrijpelijk dat dit voor Jan heel moeilijk is.
Vraag of een hybride gans (kruising) vruchtbaar is? Nee volgens kenners. Is net als een kruising van een paard met een ezel.
In de peel zijn 40 jonge ganzen.
Op de Paardekop wordt er een plaggenhut gebouwd en er komt een uitkijktoren.
He wordt afgeraden in het achterste stuk van Paardekop te lopen, vanwege de kwetsbaar planten en waterleven. Ook wordt gewaarschuwd voor het gevaar van besmetting en overbrengen van schimmels en bacterien bij de Salamanders en ander water leven, Let dus goed op met van ven naar ven te lopen.
In de tuin nog 2 sijsjes gezien, die al weg zouden moeten zijn.
In de Maasheggen tussen Vierlingsbeek en Maashees staat een wei vol met de wilde tulp (Bostulp). 25 jaar geleden stond er nog maar een of een paar.
Bij een onderzoek in de tuinbouw in Venlo, twee slechtvalken gesignaleerd.
Men vraagt zich af het waarom van de kaalslag van eiken op de zandgronden bij Limb. Lanschap. Dit is niet bewust gebeurd maar ontstaat door een probleem in de bodem. (Kalk) .

9 W.t.t.k.: niets

10 Sluiting: Volgende vergadering 13 oktober 2016 met een wel thuis en slaap lekker! Gaat iedereen nog even naar de bar omdat het nog vroeg is.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en IVN Geijsteren / Venray

 
 

IVN Geysteren Venray