Verslag vergadering van de vogelwerkgroep
 

Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep Maas en Peel 14 januari 2016

1 Opening:
Door Joof met de beste en goede wensen aan ieder voor het nieuw jaar 2016

2 Afmeldingen:
3 leden, er waren 15 leden aanwezig. Mooie aantal!

3 Notulen van vergadering 8 oktober:
De kas was van de jaren 2011, 2012, 2013, 2014. Verder is alles in orde bevonden.

4 Terugblik op de excursies en boottocht:
Van de tocht Kraanvogels is een uitgebreid en goed verslag gemaakt, met daarbij prachtige foto`s. Er zijn in dat weekend wel 18.000 gezien.

Van de tocht naar Zeeland is ook een verslag gemaakt met enkele prachtige foto`s.

Van de vogelboottocht: Op zondag 10 januari, is een fotoreportage op de site gezet. Het lijkt er een gezellige boel geweest te zijn hoewel er weinig vogels op het water gefotografeerd zijn. De schipper heeft een andere route gevaren om de nieuwe waterwerken te laten zien, waardoor ze niet tot Aaijen doorgevaren zijn, maar waar meestal de mooiste waarnemingen te verwachten zijn. Jammer maar dat was zo afgesproken.

De lezingen van de Sovondag in Ede op 29 november, waren zeer naar tevredenheid, duidelijk en overzichtelijk. De Grutto, de atlastellingen en Matkop / Glanskop kwamen aan bod. Verteld werd dat de Glanskop daar voorkomt, waar Beuken groeien. Op de golfbaan in Sevenem, heeft een Matkop-stel gebroed in een nestkast.

Ook was er een stand met vogelkijkers en telescopen. Je kon er je kijker laten schoonmaken, als je dat zou willen. Er was een goede, kleine en betaalbare kijker, (Meopta) die heel goed uit de bus komt, van rond 700 euro.

Een stok, met universele bevestiging voor telefoon, fototoestel en/of telekijker, staat er aan te komen. Wel moet het toestel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals geen uitschuifbare lens hebben.

5 Nieuws uit de werkgroepen:
Uilen: De uilenmannen gaan binnenkort weer op pad. De kerkuil is al actief aan het nest bezig.

Nestkasten: Op plekken waar al nestkasten hangen, worden er nog wat bij gehangen en oude vervangen waarvan de deksels kapot zijn. Er komen ook enkele nieuwe locaties bij. Verder weinig nieuws nog.

Weidevogels: Nog geen activiteit, maar Jan vertelt dat de kinderen in mei 2015, met de kinderactiviteit veel kievitseieren in nesten hebben gevonden en 8 nieuwe nesten ontdekt hebben. Hij nodigt, bij deze, iedereen uit eens met deze activiteit mee te doen. Het is elke keer weer een feest te zien hoe een twaalftal kinderen, met Jan en zijn helpers, door de weilanden struinen om weidevogelnesten en eieren, te zoeken, te ontdekken en waar te nemen.

Watervogeltellers: De maandelijkse tellingen worden bij de bakker, geŽvalueerd en nabesproken. Het gebeurt steeds vaker, dat de twee telgroepen elkaar missen vanwege: meer telpunten door de nieuwe nevengeulen.

Joof stuurde de tellijsten van Sovon door, met de maandelijkse aantallen. Mooi om te vergelijken, maar de lijsten klopten niet. Misschien is de nieuwe situatie bij Sovon nog niet bekend? Joof zal dit bij Sovon (Ton Cuijpers) navragen.

6 Telling watervogels:
13 februari, 12 maart, 16 april. Er zijn elke keer zo`n 6 tellers aanwezig.

7 Vogelcursus:
Er wordt een groepje samengesteld, om te gaan brainstormen: Hoe gaan we de cursus vorm geven? Het aantal cursisten, waar halen we stof vandaan? Navragen bij landelijk IVN of bij andere buurt IVN`s, Wanneer starten we met de cursus? Vragen die ze gaan bespreken. Daarvoor hebben zich 7 leden opgegeven. Zij komen op 24 februari samen aan de Oude Oostrumse weg nummer 53.

8 Voorjaarsexcursies:
Millingerwaard en de Hamert komen naar voren, maar de meesten willen ergens naar een nieuw gebiedje. Dat plannen we op 30 april: we denken nog na over de bestemming. Op 24 april is de Blauwborstwandeling .

9 Gemeente wil onze visie over de (plezier)jacht.
Dat is jacht op : konijn, haas, fazant, houtduif, ree, wilde eend. De jachtgebieden (drie wild beheerseenheden) worden verpacht voor de tijd van zes jaar. De gemeente wil graag weten hoe wij denken over de plezierjacht. Er komt wel een gesprek op gang met verschillende meningen. Uiteindelijk is de mening: Als het niet nodig is liever niet jagen. maar we maken ook geen bezwaar. Joof zal dit aan de gemeente doorgeven.

10 Rondvraag:
Er is gevraagd om de zes cursisten van de nieuwe natuurgidsenopleiding wegwijs te maken in de voorkomende vogels en wintergasten, in hun onderzoeksgebied: het Loobeekdal en moerasbosje. Frans wil dit graag doen en heeft twee data doorgegeven.

Een vraag of de Oehoe ook overdag jaagt. Zag de oehoe wegvliegen, die een eekhoorn uit de klauwen liet vallen. Uit voorbeelden in de krant, lijkt dit wel vaker te gebeuren.

Het bestuur vraagt of ieder die met gereedschap werkt, ook gebruik maakt van veiligheidshulpmiddelen. (Valtuig.) Zij kunnen dat aanschaffen en de rekening indienen.

Dan rijst de vraag hoe het zit met verzekeringen van de actieve gidsen. Theo vraagt dit na binnen het bestuur.

Zaterdag 16 januari was het tuinvogeltelling.

11 Volgende vergadering :
donderdag 14 april om 20.00 uur in het Trefpunt te Geijsteren.

12 Sluiting:
Joof sluit de vergadering met een: bedankt, wel thuis en tot de volgende keer.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en door gestuurd naar alle leden van het bestuur van IVN Geijsteren/Venray
 
 

IVN Geysteren Venray