Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

 

Verkort Verslag van de vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel op donderdag 12 oktober 2017
1 Opening door de waarnemend voorzitter Frans met een welkom aan 14 leden (1 nieuweling).
2 Afmeldingen: 5
3 Geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. Hoeft niet zo uitgebreid.
4 Gesprek over de watervogeltellingen met Menno Hornman (Sovon) en Ton Cuijpers (coördinator Noord en Midden Limburg): de telgebieden en manier van tellen, gebruik van de App. Verslag van dat gesprek en afspraken, zie bijlage .

 


5 Op 2 december is de Landelijke dag Sovon in Reehorst Ede. Info en kaartjes te bestellen via de Sovon site. Het is gezellig met veel boeken-standjes, natuurinfo en veel lezingen waaruit gekozen kan worden. Aanmelden verplicht: €10,00, voor Sovonleden (hebben een PID code) € 5,00 korting. 9 Leden hebben zo`n code. Wie gaat kan zich melden om te carpoolen.
6 Vogelcursus, wordt in 2018 weer gegeven (al 8 aanmeldingen). De materie is nog vers. Moet nog wat aangepast worden maar dat is geen probleem. De data en verder info worden nog besproken. Theo meldt dit aan het bestuur. Vraag was of er na de cursus zich nieuwe leden hebben aangemeld bij de vogelwerkgroep. Er zijn 2 nieuwe aanmeldingen.
7 Nieuws uit de werkgroepen: Uilen: er is een mooi overzicht van de stand van zaken gemaakt: zie bijlage. De uilengroep doet mee met de nacht van de nacht op de Paardenkop zaterdag 28 oktober.
Een nieuwe groep is in oprichting met Landschapsdromen. Bundeling van natuur en groen.
Uilenring-opleiding is intensief maar vordert goed. Het is een gedegen opleiding met veel oefening en goede vaardigheden. Misschien kunnen ze mei - juni aan de slag.
Nestkasten: Tevreden, veel bont vliegenvangers, een winterkoninkje, en matkop.
Weidevogels: Niemand van de werkgroep aanwezig.
Wintertellingen: Er is met de app geteld. Prima. Verder zijn de tellingen op 14 okt., 18 nov., 16 dec., en 13 jan.. Wie mee wil? om 8.30 uur aanwezig zijn bij de kerk van Oostrum.
8 Voor de winterexcursie gaan we weer naar Zeeland op vrijdag 29 december. Om 6.30 uur aanwezig zijn op de PP van Praxis envertrek om 6.45 uur. De route wordt uitgezet en rondgestuurd.

9 Nieuwe voorzitter: er is een takenlijstje voorzitter bijgevoegd (bijlage). Geen gegadigde.(volgende vergadering)

10 Nieuwe vergaderdata: 11 jan, 12 april, en 18 oktober 2018.

11 Wat ter tafel komt. financiëel verslag: volgende vergadering.
Bestuur vraagt data voor de boottocht: 14 januari en de blauwborstwandeling: 15 april. Wordt doorgegeven.

12 Rondvraag: De aangeschafte telescoop heeft een nieuw lenzenstelsel en is prima in orde. Kan bij Theo gehaald worden voor gebruik.
Voorstel voor een varia-avond voor vogelzaken, waarnemingen, infovragen, foto's en filmpjes enz..Datum: 22 februari om 20.00 uur in café het Trefpunt.
In Geijsteren is een gewonde Buizerd gevonden en is naar het asiel in Bergen gebracht. Na drie dagen overleden. Was geringd in 1989, is dus 28 jaar oud. Normaal worden buizerds in het wild 23 jaar, en in gevangenschap 26 jaar. Dit is de oudste Buizerd van Nederland. Hij wordt opgezet in Venlo en dat gaat ruim € 200,00 kosten. Het kan betaald worden uit het voorraad-geld-potje van de uilengroep. Dan is de vraag waar elke werkgroep per jaar recht op heeft, waar zijn we, als uilenwerkgroep, aan toe? Elke werkgroep heeft recht op 100,00, en moet rekeningen overleggen. De uilengroep heeft een “zelf-verdiend” potje waarover ze zelf moeten kunnen en willen beschikken. De rekeningen van de buizerd en aanschaf van een goede boormachine gaat naar Piet. Er wordt op toegezien. Er is een steenarend in zuid-limburg gezien, te herkennen aan vlekken aan onderkant van de vleugels. Zou het geen zwarte wouw kunnen zijn want er zijn? Er zijn heel weinig waarnemingen van een steenarend in Nederland.
Dan nog de vraag waarom zo weinig leden met de voorjaarsexcursie Ooijpolder, mee waren. Volgende vergadering voorstellen van nieuwe gebiedje in het voorjaar.
12 Sluiting: Dank je er, wel thuis en tot de volgende vergadering.
Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en gestuurd naar alle leden en naar het bestuur van IVN


 


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray