Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

Verkort verslag vergadering Vogelwerkgroep Maas en Peel
op donderdag 12 januari 2017


1. Door ziekmelding van de voorzitter opent Frans de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Er zijn 3 ziekmeldingen en 2 afmeldingen. 11 leden zijn aanwezig.

3. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen vorige vergadering en worden goedgekeurd met dank aan de maker !

4. Er wordt stilgestaan bij het overlijden Jan Gijsberts. Hij heeft misschien wel alle jonge uilen en roofvogels van de werkgroep geringd. Jan is veel te vroeg van ons heen gegaan. Heel jammer.
Het was een heel verdrietig afscheid in de Hegelsom, met wel 350 aanwezigen. Heel indrukwekkend was een afscheidsbrief, door Jan zelf geschreven.
Het mogen ringen van roofvogels is niet doorgegeven, maar er is er in Noord Limburg nog een, (Frank Peters), die dit werk mag en kan doen. Ook gaan de Ulekčls bekijken of er alsnog een vergunning kan komen, daarvoor nemen ze contact op met het ringstation te Heteren. Ringgegevens worden als belangrijk gezien maar er wordt weinig gedaan om vergunningen af te geven.

5. De vogelcursus kan van start! Boekjes zijn gedrukt, met dank aan Sjef, en de Hayman vogelgidsjes zijn binnen. De cursus vindt plaats in de Kemphaan. (zorgen voor een beamer).
Er worden 10 vogels per les behandeld, en vogeltrek, kijkers, uitleg van vogeltermen uit het boekje, enz. komen aan bod. De lessen worden door 4 personen verzorgd en voor excursies kan hulp gevraagd worden aan andere leden. (via e-mail).
De excursies zijn op 5 maart, 2 april, 15 april en op 30 april de vroege-vogel excursie op de Hamert. Ook krijgen de cursisten een uitnodiging voor de Blauwborstwandeling van 23 april: samenkomst Zwarte Plakweg, zijweg van de Middenpeelweg.
De cursisten mogen ook met weidevogels, Ulekčls en nestkasten controleren, mee als ze dat willen. Hiervoor krijgen ze informatie via e-mail. Dit is leuk, leerzaam en mooie variatie op de al aangeboden lesstof. De weidevogelwerkgroep gaat vanaf februari, elke donderdag, om half negen, het veld in. Verzamelen aan de Heidsepeelweg 37 te Ysselsteyn.
De cursusgroep komt nog een keer bijeen om laatste puntjes op de i te zetten.

6. Voor de watervogeltelling komen er nieuwe telformulieren en er is een plattegrond met telpunten langs de Maas rondgestuurd. De betrokken tellers zijn op de hoogte van de route en ze zullen per mobiele telefoon contact houden met elkaar om ongeveer tegelijk klaar te zijn. Op het water tussen Elsteren en de Baend wordt niet geteld omdat het daar erg dicht gegroeid is en teveel tijd zou kosten, hoewel daar vaak ijsvogels gesignaleerd worden. Op die nieuwe waterstukjes worden bijzonderheden als ijseend, bonte strandloper en ijsduiker gezien.
-Weidevogelwerkgroep hoopt op een goed seizoen in tegenstelling tot 2016. IKL gaat toch weer cursussen verzorgen, die waren wegbezuinigd.
-Bij het schoonmaken van de nestkasten hoefden dit jaar minder dode vogels opgeruimd te worden.

7. Tellingen watervogels: 18 febr., 18 maart, 15 april. : vertrek half negen vanaf de kerk van Oostrum.

8. Door de dichte mist was de Vogelboot 8 januari minder spannend en interessant dan vorig jaar. Wel spectaculair waren de ijsvogel en de slechtvalk, die met een snelheid van 350 km. per uur jaagt. In de kast op de toren van de Grote Kerk van Venray, zijn prooiresten van houtsnip, goudplevier en waterral gevonden. Vraag was waar hij zijn voedsel vandaan haalt en hoe ver hij gaat?
Het Zeelanduitje op 28 december is ook (letterlijk) in de mist opgegaan maar ondanks dat is een lijst van 69 soorten waargenomen. Al met al toch een hele gezellige, goede en mooie dag.

9. Rondvraag:
-Hoe waren de bevindingen van de nieuwe gidsen over de activiteit van de Ulekčls met kerkuilen in Heide. Dat was een hele bijzondere en zeer leerzame ochtend/ middag. De cursisten waren zeer onder de indruk van wat ze te zien en horen kregen: de plaats, de kast, de inhoud van de kast, de jonge kerkuiltjes, het wegen, meten, het aanraken en wat er over verteld werd. Petje af voor de Ulekčls!!!

- Vraag is om waargenomen vogels rondom Venray, op landelijke site waarnemingen.nl, te koppelen aan de IVN site. Dan kan iedereen alle waarnemingen rondom Venray op de site bekijken. Dit wordt met het bestuur besproken en, indien in orde bevonden, gekoppelt worden. (is inmiddels gebeurd)
- Vraag hoe het komt dat er deze winter weinig of geen tuinvogels gezien worden. Dat kan door slechte broedresultaten, door extreem weer: hevige kou en regenval en sterke wisseling van het weer. De merelziekte heeft ook ander vogelsoorten geveld en er zitten nog voldoende bessen en zaden aan de bomen en struiken zodat er nog geen noodzaak is om te voedertafels te plunderen.
- 23 januari is er een lezing over ganzen. Alle soorten worden besproken. een aanrader.
- Een Nederlander : Arjan Dwarshuis, heeft het wereldrecord vogels kijken behaald: 6836 soorten in 40 landen in een jaar.
- Advies om aankomende tijd, groepen kauwen en kraaien in de gaten te houden vanwege aankomende extreme Siberische kou. Er kunnen dan notenkrakers, kruisbekken en bonte kraaien tussen zitten.
- Er is nieuw vogelboek uit: alle vogels van europa. Dit met foto's i.p.v.. tekeningen.
- Om een boormachine te kopen kunnen de Ulekčls bij Piet Weijers aankloppen.

10. Volgende vergadering is 20 april. 800 uur bij het Trefpunt

11. Sluiting met een dank je wel voor het aanwezig zijn en een wel thuis met een van harte beterschap voor de zieken.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar alle leden en IVN Geijsteren Venray.


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray