Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

Verslag Vergadering van de Vogelwerkgroep Maas en Peel op 10 oktober 2013


Opening:
Daar Joof al naar zijn geliefde Frankrijk vertrokken is heeft Hendrik-Jan de taak als waarnemend voorzitter aanvaard en heet iedereen een hartelijk welkom.

2. Afmeldingen:
Er zijn 5 afmeldingen.

Aanwezig waren:
Er zijn 15 leden aanwezig.

3. Notulen van de vergadering 11 april 2013
Deze zijn in orde bevonden met dank aan de maakster.
- Tijdens de Blauwborstwandeling werden Paapjes voor Roodborsttapuiten aangezien.
- De korting in Budel is alleen te krijgen voor leden van onze Vogelwerkgroep zijn.
- Van het uitje Ooijpolder werd door maar 3 personen genoten, een misser voor wie er niet bij was!!!.

4. Boottocht.
De datum van de boottocht is 12 januari en zal van 10.00 tot 12.30 duren. 5 leden zijn er zeker bij om uitleg te geven.

5. Data watervogeltellingen.
12 oktober: 16 november: 14 december: 18 januari: er zijn steeds 5 tot 6 leden die meegaan.

Problemen met de route zijn al opgelost door de route aan te passen. Er wordt maar een klein stukje gemist.

6. Wetenswaardigheden i.v.m. de nieuwe vogelatlas?
De bevinden van de tellingen rondom Merselo:
Er werden 84 soorten, zelf gezien, geteld hoewel er nog een paar soorten waargenomen zijn door anderen.
Leuk waren 2 Raven, Paapjes, Putters, veel Geelgorzen, een Waterral, Wespendieven, springend om mieren uit de grond te lokken.
Volgend seizoen wordt Wanssum het telvak voor deze tellers.

Rondom Oostrum werden 90 soorten geteld en 2 Ransuilen in het telgebied. Ook zijn er soorten gemist die er wel moeten zijn als de Zomertortel, Wielewaal.
Volgend gebied wordt Ysselsteyn.
Deze tellingen kosten veel tijd en er wordt verwacht aan vaste regeltjes te houden.


7. Nieuws uit de werkgroepen:
kerkuilen/ steenkuilen/ vogelkastjes. Weidevogels en watervogeltellers?
Steen- en Kerkuilen: verslag over de Uilen in vergelijking met vorig jaar: Steenuilen nu 23 was 29; Kerkuilen nu 16 was 57, Bosuilen nu 8 was 14, Torenvalken nu 11 was 44.
Ransuilen worden niet geringd omdat er niet veel zijn er ze gauw verstoord raken. Ze broeden tegenwoordig vaak ook in bewoonde buurten in naaldbomen en coniferen. Het mindere aanbod van muizen wordt als grootste oorzaak gezien.
Weidevogelwerkgroep: Ze doen waarnemingen op afstand door met kijkers om geen verstoring te veroorzaken. Wel veel weidevogels waargenomen maar weinig broedgevallen. Geen Grutto`s. 1 Scholekster, 7-8 nesten van Kieviten,

Nestkastjes: Er zijn 145 nestkastjes geplaatst, die allemaal bezet waren. Met het openmaken van een kast (spiegel op steel) kwam een zwerm Hoornaars te voorschijn. Zoef, zoef zoef. Gauw weer dicht gemaakt. Het zijn tenslotte beschermde diertjes.
In de Ballonzuilbossen is een toename van Boomklevers, (27 kasten bebroed), en Bonte Vliegenvangers (4 broedgevallen) geconstateerd.
Gerrit toonde een nestje uit een koolmezenkast met 4 zeer kleine eitjes en een blauw/groen eitje (Roodstaart) ter vergelijking. Ze waren 6 – 11 mm. Van welke vogel kan dit zijn of is er iets anders aan de hand? Jan denkt dat het een misbaksel is: Te laat in het seizoen zijn de eitjes in wording niet verder ontwikkeld en toch met schaal omgeven. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn van deze te kleine eitjes.
>> Foto's van de eitjes.

Watervogeltelling: Weinig speciaals: Op Reindersmeer een Fuut.
In Vierlingsbeek zijn wildakkertjes in gezaaid waar veel sijsjes op af komen daar is ook een Hop gezien. Erg de moeite waard om daar op te letten.

8. Actueel
- Het voornemen van de gemeente Venray om 950 laanbomen te kappen levert de gemeente een besparing in het onderhoud van €73000,- op. Deze bomen zouden toch niet opvallen omdat ze tegen het bos staan. Vraag is of er onderzoek wordt gedaan naar holenbroeders en vleermuis. Ze zijn soms ook belangrijk voor insecten als nectarbron. Doen wij hier iets mee als vogelwerkgroep of is het IVN hier mee bezig?
Dit is een zaak voor IVN in het algemeen waarbij de Vogelwerkgroep zijn ondersteuning geeft. Er zal aan deze plannen weinig te veranderen zijn, maar toch zullen we onze menig doorgeven en in het bestuur melden.

- De bossen van de gemeente Venray komen qua onderhoud weer terug bij de gemeente. De Marke die 16 jaar het onderhoud heeft gedaan en het beleid heeft gemaakt wordt bedankt. Het is het goed recht van de gemeente. Het is echter niet te hopen dat we de toestand van 16 jaar geleden weer terugkrijgen. Er was toen slechts een bosbouwbeleid en het verdiende geld vloeide niet terug de bossen in maar rechtstreeks naar de exploitatie van de gemeente. Er was toen nauwelijks aandacht voor biodiversiteit.
Moeten we hier iets mee?
Er is geldtekort en dit probleem moet door de gemeente en de Marke opgelost worden. Het zit allemaal nogal moeilijk in elkaar. Theo zal ook dit melden bij het bestuur.

9. Wat verder ter tafel komt.
Een Watersnip broedend langs een wandelpad. Oeverzwaluwen in de steile wand op de Blakt en een Hop, gezien is op de golfbaan.
Waarnemingen in de Mariapeel: een Zeearend en Visarend! Bijzondere waarnemingen maar onze tellers waren te laat!. jammer!!!. Ook de Grauwe Klauwier zou hier (ook dit jaar nog) gebroed hebben hoewel gedacht wordt dat dit van vorig jaar was.

IVN Bakel vraagt om een kast voor de Grote gele Kwikstaart bij de stuw in Defensiekanaal bij Griendtsveen. Er is nog wel een (betonnen) kast die geplaatst kan worden. Ook wordt besproken hoe de paring van Zwanen op het water in zijn werk gaat en hoe je een mannetje of vrouwtje zwaan kunt onderscheiden. Theo H. Heeft jonge ganzen van kleins af aan opgefokt, die nu 30 en 31 jaar oud zijn. Ze kunnen wel 40 jaar oud worden.

Er zijn waarnemingen van de Withalsvliegenvanger.

Jan is door Wildbeheersgroep Venray benaderd, om het nieuwe Loobeekgebied tussen Merselo en Vierlingsbeek, te inventariseren met het oog op weidevogels en de jacht op vossen. Hier kwam de Kwartelkoning voor en het zou mooi zijn, die weer terug te krijgen. Er is dus een vraag om samenwerking van jagers en vogelbescherming. Er ontstaat een gesprek over het wel en wee van de weidevogelstand, die vooral ook door andere predatoren, verstoord wordt. De Reiger en ook de Kraai doen hier flink aan mee. Er zijn videofilmpjes waarop te zien hoe Reigers de nesten van de weidevogels bezoeken en plunderen.
Wel kan de weidevogelgroep inventariseren in dit gebied. Volgens sommigen zijn in dit gebied wel tellingen gedaan.
Bij Jan werd een dode vogel afgeleverd, en dat bleek een Pestvogel te zijn. Hij beschreef hoe bijzonder het verenpak van deze vogel in elkaar zat. Hij zal, als hij opgezet is, bij het info centrum Reindermeer te bewonderen zijn.
Ook vindt Jan het maken van kunst-zwaluwnesten niet in orde. De jongen leren zo niet meer zelf een nest te bouwen. In Castenray zijn op het pleintje bij de kerk wel 10 tot 15 zwaluwnesten gebouwd. Leuk om te gaan kijken en te zien.

In het Mastbos: 2 Eksters op het platte dak, die als verrassing, steentjes door de afvoerpijp naar beneden wippen zodat ze ergens in huis neer kletteren.
Canadese ganzen op de Peelse (golfbaan) zouden door de roofvogelman uit Asten verdreven worden wat helemaal niet lukte. Totdat iemand had uitgedacht met een soort laserstralen tussen de groep ganzen te schijnen, dit 2 per dag en 2 maanden lang vol te houden. Dit is een goede manier om ze blijvend te verdrijven. .

Er zijn jonge Huiszwaluwen, naar een asiel in Lierop gebracht. Gevonden dieren kun je afleveren bij een Asiel op een camping in Lierop, 3 Vakantiehuisjes zijn ingericht om dit soort vondelingen op te nemen.
Hoe gaat het in zijn werk? Je belt het onderstaande mobiele tel. nummer, brengt het beestje naar Lierop, meldt je bij de portier, zet het beestje in een doos door een luikje in een van de huisjes en binnen korte tijd wordt het beestje opgehaald en verzorgd. Mocht er wel iemand aanwezig zijn dan wordt je te woord gestaan.

Het adres is: Philipsbosweg 7, 5715 BE, te Lierop. Tel.nummer hiervoor is: 06-29799316

Jop Emonts (10 jaar) wil dolgraag een keer mee met een watervogeltelling. Natuurlijk mag hij een keer meelopen. Annie zal hem dat laten weten.
Ook worden de mensen (Ulekčls) van de roofvogelwerkgroep en van de weidevogelwerkgroep bedankt voor het mogen meekijken en voor de mooie en duidelijke uitleg bij het ringen en het weidevogelgebeuren. Bedankt namens de meekijkende en genietende kinderen met ouders. .

Er wordt gevraagd of er nog wordt ge-inventariseerd op Nachtzwaluwen? .
Ja er zijn nog wel tellingen waarvan de waarnemingen aan Sovon worden doorgegeven.

10. Nieuwe vergaderdata
Voorstel 23 Jan, 10 april, 9 okt. 2014. Dit is vastgelegd aan de bar.

Volgend vergadering zal dus zijn 10 januari in Geijsteren bij het Trefpunt om 20.00 uur./

11. Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten met dank aan iedereen en een wel thuis en tot de volgende vergadering op 10 januari 2014.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en het bestuur van IVN Geijsteren Venray.


 
 

 

 

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray