Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verkort verslag vergadering Vogelwerkgroep IVN Geijsteren-Venray 11 april 2013

Verkort verslag vergadering VWG donderdag 11 april

Joof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 8 afmeldingen en 13 leden zijn aanwezig.

De notulen vergadering 31 januari 2013 worden in orde bevonden.

De organisatie van de Blauwborstwandeling van 28 april, is weer bij Theo en Rinus. Er zullen voldoende begeleiders en telekijkers aanwezig zijn. De tocht begint bij het kerkje van Griendtsveen om 7.00 uur en van daar af gaat de groep naar de Mariapeel. Er zijn blauwborsten in de Mariapeel gezien dus dat wordt zeker een vruchtbare zoek- en ontdektocht met ook allerlei andere interessante waarnemingen. Iedereen is welkom op deze vroege vogeltocht !!!

Nieuws uit de werkgroepen:
De uilenwerkgroep heeft niet zo heel veel nieuws te melden maar er zijn al wel 3 Bosuilen geringd bij een familie in het Biezenvenneke. De eigenaar van de kast was er van overtuigd dat er niets in de kast kon zitten maar door de aanhoudendheid van Gerrit, zijn er toch 3 Bosuilskuikens gevonden, die dan ook geringd zijn. Gerrit de aanhouder wint !!! Er zijn nog 5 kasten met eieren van Bosuilen te volgen.
De bosuilenkast in het Odapark moet nog opgehangen worden, nadat hij weggehaald, opgehangen, en later weer door de storm af gewaaid is.
In het geheel zijn er 25 bosuilkasten geplaatst ( de meeste in Geijsteren). Er wordt opgemerkt dat er in de telgebieden maar 1 Ransuil geteld is wat opmerkelijk weinig is. Misschien dat de grote aantallen Bosuilen daar deel aan hebben? Tip om het signaleren van Ransuilen door te geven.???.

De overal opgehangen nestkastjes hoeven nog niet bezocht en gecontroleerd te worden. Het broeden is vanwege de aanhoudende kou, zeker 3 weken verlaat. Ze worden door Gerrit en zijn mensen gecontroleerd of en als er gebroed wordt. Dit gebeurt met een camera op een lange stok.

De weidevogelwerkgroep heeft weinig te melden.
Een Rode Wouw is op verschillende plaatsen, door verschillende mensen gesignaleerd.

Riviertellingen zijn goed verlopen. A.s. zaterdag 13 april wordt er nog 1 x geteld en dan is het weer wachten tot de volgende maand met de R: september..
A.s zaterdg 13 april zijn er, na wat afmeldingen 4 tellers over. Net genoeg om in 2 groepen het rondje langs de Maas en rond de plassen, te maken. ,
Vraag is of er toch geteld moet worden bij haven Wanssum, die ligt eigenlijk te ver van de Maas maar daar mag gewoon geteld worden. Optie om bij C1000 in Wanssum even af te wijken en te gaan kijken Vaak zitten daar leuke meeuw-soorten.

Vogelatlas: Rien en Theo, Fred en Frans hebben ieder een telgebied voor de vogelatlas van 5/5 km. Dit zijn 25 vakken van 1 /1 km. In het 25km vak zijn 8 vakken aangegeven waar op een speciaal manier en gebruik makend van codes, geteld moet worden. Dit is niet gemakkelijk, ( onmogelijk) in je eentje te doen. Er mag per vak een uur besteed worden, en alles wat je dan niet gezien hebt, maar er wel zit, wordt niet genoteerd ( pech gehad).

Excursies??
21 april gaan Rien en Theo een vroege vogelwandeling begeleiden voor nationaal park de Maasduinen. Start 7.00 uur vanaf het pannenkoekenhuis De Hamert. Iedereen is daarvoor welkom.
Willen we nog naar de Ooijpolder?
Ja er is belangstelling voor en we besluiten op zaterdag 25 mei naar de Ooijpolder te gaan. Vertrek 6.00 uur bij de kerk in Oostrum. Er zijn zo wie zo al 6 leden die aangeven mee te willen en verder kan ieder die dat wil nog aanmelden.

Wat verder ter tafel komt:
Joof deelt folders uit van de nationale vogelweek met tips en mogelijke uitjes, maar onze VWG gaat geen extra tochten uitzetten.
Er wordt naar de code gevraagd om in te loggen op de site het resultaat van onze vogeltellingen te zien. Deze wordt doorgegeven zodat de tellers kunnen zien wat er doorgegeven en ingevoerd is. Leuk om nog eens na te kunnen genieten. ,

Er wordt gevraagd naar een duidelijk kaartje waar geteld moet worden langs de Maas, maar Joof denkt dat de volgende telperiode toch weer veranderingen zullen zijn. Dan is het handiger te wachten tot september.

Gerrit Michels schrijft voor : De pen, die doorgegeven moet worden, aan wie???? Liefhebbers? Weinig reactie !!! maar Annie weet dat er een nieuw IVNlid ( jan.2013) is, die aangegeven heeft zijn verhaal voor de pen te wil schrijven.

Rondvraag:
Er wordt nog geregeld dat er a.s. zaterdag voldoende kijkers zijn. Germaine zal de telekijker van Joof halen en zaterdag meenemen.
Theo geeft aan dat als je een kijker wilt aanschaffen in Budel, met veel korting, daarvoor even moet bellen.
Theo H. vraagt hoe er gedacht wordt over de nieuwe versoepelde bomenwet. Ook de hondenpoep geeft hem ergernis! Aan de versoepelde bomenwet is weinig te doen hoe jammer het ook is dat soms dikke oude bomen zomaar gekapt worden..
Hendrik-Jan kan daar aan toevoegen dat de gemeente zelfs de bomenlijst niet digitaal beschikbaar heeft. Daar wordt echter wel aan gewerkt, is beloofd..
Er is in de Mariapeel een Velduil gezien, en ook de Roerdomp is daar gezien en gehoord.

Er wordt nog even gezellig gekeuveld over de velerlei soorten vogels die al weer gezien worden. Met een wel thuis !en een groet tot de volgende keer !

Volgende vergadering zal zijn op donderdag 10 oktober 2013

 

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray