Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

 

Notulen vergadering Vogelwerkgroep 11 januari 2018

Aanwezig: Hendrik-Jan, Geert, Theo B., Rien, Gerard D., Piet W., Gerrit van M., Wim, Gerrit M., Frans (notulist) , Gerard van L., Germaine, Joof (voorzitter)
Afgemeld: Anny, Henk, Fred, Hay, Jan, Mark en Theo H.

Notulen vergadering 12-10-2017
De notulen worden goedgekeurd.
De landelijke SOVON-dag in Ede was een succes en is bezocht door Theo, Rien, Joof, Fred en Frans
De winterexcursie heeft plaatsgevonden op 28 december 2017 naar de provincie Zeeland. Score: 76 soorten.
Vogelcursus
Er zijn 13 aanmeldingen voor de nieuwe cursus. De cursus gaat dus zeker door. Start: 7 maart.
Varia avond 22 februari
• Theo heeft iets klaarliggen over Ortolanen
• Het determineren van jonge meeuwen is een optie
• Hendrik-Jan heeft een verhaal/foto’s over vogels in Andalusië
Geert stuurt artikel over 1ste jaars meeuwen door.

Nieuws uit de werkgroepen
• Uilen
De ulekels hebben de 28-jarige opgezette buizerd meegebracht. Een prachtig beest. Zelden wordt een buizerd in het wild zo oud. Deze buizerd is in 2017 gevonden op Landgoed Geijsteren. Wim en Gerrit volgen de ringercursus. Er zijn nu 100 ringers in opleiding. De opleiding duurt 2 jaar. Op een bestand van 550 ringers vallen er jaarlijks 70 ŕ 80 af.
Er is een digitale Vogeltrekatlas uitgebracht waarin de gegevens van alle vogels die in Nederland werden geringd of teruggevonden zijn samengevat. De werkgroep zoekt hiervoor nog naar vrijwilligers om de database te vullen.
De uilenwerkgroep is lid geworden van de landelijke Werkgroep Roofvogels Nederland en van de steenuilenwerkgroep STONE. De contributies kunnen worden gedeclareerd bij het IVN.

• Watervogeltelling
Dit seizoen nog 4 tellingen te gaan:
13 januari
17 februari
17 maart
14 april
Geert heeft nogmaals de gebiedswijzigingen aangevraagd zodat die ook in Avimap worden opgenomen

Boottocht 14 januari
Met de boot gaan mee: Joof, Rien, Theo, Gerard van L., Germaine

Blauwborstwandeling 15 april
In verband met de vogelcursus zullen er twee groepen worden gemaakt. De start is weer op de Zwarte Plak weg.

Financieel verslag
Omdat Hay er niet is, is er geen nieuws.

Nieuwe voorzitter
Nog geen doorbraak. Joof gaat nog even door.

Excursie voorjaar
Afgesproken is dit jaar weer naar de Ooijpolder te gaan omdat de afstand beperkt is en er heel veel is te zien. Hopelijk meer deelnemers dan vorig jaar.
Datum: zaterdag 19 mei. Vertrek 6:00 uur vanaf parkeerterrein Gamma.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Gerrit: Wat doen we met onze ledenlijst? Henk Heijligers en Harry van de Borg kunnen van deze lijst af.
Verder werd er nog genoeglijk nagepraat over vele interessante onderwerpen.

Volgende vergadering: donderdag 12 april 2018

Annie Annie Verheijen, 15 januari 2018

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray