Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verslag vergadering van de vogelwerkgroep ‘Maas en Peel’  10 maart 2022 in het Timmerhuus te Geijsteren.

Opening welkom na 2 jaar corona.
Onze voorzitter Joof heet iedereen, 17 leden, een hartelijk welkom, blij elkaar weer te zien en samen te zijn. De corona heeft wel zieken gemaakt: Piet W. 3 weken ziekenhuis, en nu 2 leden in quarantaine. Hendrik-Jan is, na een ongeval, gelukkig wel van de partij.
Afgemeld waren Frans, Wim, Gerard D.
Er was koffie, thee water en gebak, aan een lange tafel, zodat iedereen zich daarvan kon bedienen.

Notulen 16 jan. 2020,
Punt 3:
Ingekomen post: vraag van Sovon was om bij de watervogeltellingen van de Wilde eend en Krakeend, af en toe het aantal manlijk en vrouwelijk te noteren. Dit is incidenteel uitgevoerd, (Hendrik Jan) maar niet doorgegeven. Gaan we dat nu alsnog doen.
Punt 5:
Het profijt van de aangevraagde hesjes voor de loopvergunning geeft heel veel gemak. Ze krijgen nu gemakkelijk toegang tot (anders verboden) plekken.
Geert, vraagt over het doorspelen van waarnemingen aan de gemeente. Zij zouden graag van onze waarnemingen gebruik maken maar deze worden niet verstrekt. Bij het uitvoeren van quick scans, kan het onderzoeksbureau de gegevens inkijken.
Gerrit M.: Het aantal uilenkasten wordt wel doorgegeven aan SWL (Steenuilen Werkgroep Limburg), niet de lokaties, vanwege mogelijke problemen met slopen en bouwen. Ze gaan daar wel creatief mee om. Als de (kerk)uil verplaatst kan worden, wordt dat gedaan en vormt geen probleem.
Punt 7:
Terugkomdag van de vogelcursus is niet uitgevoerd. Kan alsnog gedaan worden.
Punt 8:
De vraag van Gerard Dusee over verzekeringen en aansprakelijkheid van vrijwilligers, zou door Theo B. nagevraagd worden. Was nog niet gebeurd, maar Theo kreeg op 14 maart uitleg hierover van de secretaris van IVN.

Bericht van Stan Schaekens:
Theo, op je vraag naar verzekeringen voor leden van de vogelwerkgroep het volgende:
Verzekeringen
Wanneer tijdens vrijwilligersactiviteiten schade ontstaat buiten eigen handelen, kan de gedupeerde IVN aansprakelijk stellen.
IVN heeft drie collectieve verzekeringen:
- Een collectieve (aanvullende) wettelijke aansprakelijkheidsverzekering..
- Een collectieve (aanvullende) ongevallenverzekering.
- Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Let wel, het gaat om leden van IVN. Niet alle leden van de vogelwerkgroep zijn lid van IVN, voor hen gelden deze verzekeringen niet.
En de eerste twee zijn aanvullende verzekeringen, in eerste instantie moet je nagaan of je zelf een verzekering hebt die de schade dekt. Als dat niet is, kun je een beroep doen op de aanvullende verzekeringen. Op "ONS IVN" vind je de polissen, om precies te zien wat gedekt is.
Stan Schaekens.
Secretaris IVN Geysteren- Venray


Jan M. meldde al dat altijd eerst de eigen verzekering "uitgekleed" wordt".

2 Doelstelling van onze werkgroep:
Oprichting: Op 27 september 1992 kwamen enkele (10) vogelaars en leden van Natuur Historisch Genootschap, waaronder Joof, samen om de vogelwerkgroep Maas en Peel op te richten. Het was meteen een leuke gevarieerde enthousiaste groep. Al gauw sloten Hay J. en Jan M. en vele anderen zich aan. We hebben nu 23 leden. Doel was vooral genieten van vogels kijken, leren kennen en tellen. Later ook vogelcursussen geven.

Samenwerking met IVN. Hoe zien we dat? hoe de leden van het bestuur. Hoe willen we de bijeenkomsten invullen ?Alleen vergaderen en kletsen of ook lezingachtige dingen en kleine presentaties. Welke activiteiten willen we gedurende het jaar? Meer in openbaar: gemeente, krant. Andere activiteiten: bijv. Zwaluwwal visclub het Alvertje.

Een adviesvraag aan ons, door Visclub Het Alvertje, om een zwaluwwand te plaatsten, i.pl.v. de jaarlijks door veel oeverzwaluwen gebruikte zandberg. Is dat wel zinvol? Denken van wel, voor als die zandberg weg is. Theo H. wil graag meehelpen, deze kunstwand te realiseren.

- Wij verzorgen en geven informatie op de vogelboot, begeleiden de blauwborstwandeling, en verzorgen vogelcursussen. Het is voor onze werkgroep niet echt nodig onderdeel van IVN te zijn, hoewel grotere uitgaven voor projecten door IVN gefinancieerd worden.

- We zouden meer met IVN samen kunnen werken en in de Mosella krant en Peel en Maas publiceren.

- Er wordt, maar weinig gebruik gemaakt van inzet en kennis van de vogelwerkgroep. De, toch nodige, communicatie tussen verschillende werkgroepen, ontbreekt vaak.
Bij excursies en verzorgen van Groencursus b.v. weten de gidsen en cursusleiders vaak weinig van vogels en vertellen er dan ook weinig of niets over. Dit heeft Geert C. ervaren toen hij de groencursus volgde. Hij heeft daarom zelf de nodige en gevraagde info gegeven.

- We zouden meer in de krant kunnen publiceren, anderen enthousiast maken en nieuwe (jongere) leden werven. Doelgroep 40 tot 60 jarigen.
Maken een start hiermee rond 27 september, vanwege ons 30 jarig jubileum, en bouwen dat daarna verder uit.

Laten een journalist mee lopen om daarop een interessant artikel te plaatsen in de krant of Peel en Maas.

Tip: Maak gebruik van de kennis die binnen alle werkgroepen van IVN, aanwezig is, i.pl.v. vreemde sprekers uit te nodigen. Er is volop kennis bij ons.
Neem bij gidsen van excursies iemand (kennis) van andere werkgroepen mee.
- Helena vraagt of er misschien een logo is. Joof gaat dit nazoeken.

2 Terugblik op Zeelandtreis en boottocht:
Jammer dat de activiteiten samen vielen maar de schipper had alleen 6 maart om te varen, na aflassen vanwege komend stormweer.
- De Zeelandtocht, vertrek 6.00 uur vanaf Gamma, met 10 personen, was een fantastisch fijne, en gezellige dag en veel interessante waarnemingen: 92 soorten (werd 93) omdat er nog een Zeekoet bij kwam i.pl.v. een Roodkeelduiker. (Zie de nog een keer doorgesuurde e-mail van Geert). Vooral de rondwandeling van 5 km. bij De Korendijkse Slikken te Goudswaard werd erg gewaardeerd. Zagen en hoorden meteen al 2 Baardmannetje, 3 Cetti's Zanger en 3 Zeearenden op en bij nest.
We waren later in het jaar, was dus langer licht en hadden meer tijd.
Ook de boottocht is goed verlopen. 56 personen en Rien en Theo hebben de mensen voorzien van informatie. Ze zagen: Slechtvalken, brilduikers, grote zaagbekken, smienten krakeenden enz. Werken met microfoon was soms lastig voor boven en binnen.

3 Excursies : Ooijpoldr, elders?
- Blauwborstwandeling is op 10 april van 7.00 - 10.30 uur. Vertrek Zwarte Plak weg. Wie gaat ermee?
Er melden zich 5 a 6 gidsen. Goed geregeld !! 10 April is erg laat vanwege blad aan bomen. En eind maart is de Blauwborst al aanwezig.
- Voor de Millingerwaard is weer belangstelling van 5 a 6 leden. Start parkeerplaats tegenover het kerkje Kekerdom.

Datum 7 mei om 7 uur vertrek vanaf P. bij Gamma.

4 Watervogeltellingen: zijn nu wel heel uitgebreid. Pas na 14.00 uur klaar vaak. Misschien optie om in 3 delen te splitsen. Het erg laat thuis zijn kan voor sommigen misschien een probleem zijn. Tip de route in 3 stukken te delen. Dan is er een stuk: de Maas, erg saai.
Voor de volgende telling zal Geert 3 trajecten maken. Ze kunnen gewisseld worden en bij te weinig tellers doet een groep wel 2 stukken. Telling in april alvast voor proef.

Zaterdag 12 maart tellen: Germaine, Geert, Hendrik Jan Gerard van Loon, Hay Jan H. Fred en Frans zijn alsnog afgemeld.

Geert heeft een mooi overzicht gemaakt van alle watervogeltellingen 2021. (zie bijlage).

5 Hoe gaat het na 2 jaar corona met onze werkgroepen? Nestkasten, uilen, weidevogels, en watervogeltellingen?

Nestkasten:
- Gerrit van M. heeft in 2021 niets aan de nestkasten gedaan vanwege corona. Hij en Gerard Dusee gaan stoppen met de zorg voor nestkast- en uilenactiviteiten, door een paar vervelende gebeurtenissen: zij werden aangevallen door een nest hoornaars en Gerrit is flink gevallen. Het geeft nogal wat risico,s en ze haken liever af.
Uilen bijzonder:
- Gerrit M.: Bijzonder verhaal van dode en bijna dode kerkuiltjes meegenomen door de dierenambulance. Later weer teruggezet en uitgevlogen. (zie bijlage)
- EenTorenvalken met spreidvoeten, is ten dode opgeschreven. Kan zeker geen prooi vangen. Ook een jong met spreidvoet in een torenvalkenkast Wat is de reden? Onbekend maar geeft te denken!
Uilen:
Hadden het extra druk in 2020 en 2021.
Steenuilen in 2020 dramatisch slecht, 2021 ietsje beter. Zo ook met kerkuilen. Correspondeert met muizenaanbod.
Torenvalken hadden een topjaar. Bosuilen dramatisch slecht. Gaat al enkel jaren achteruit.
Geert C. heeft in Merselo op 3 plekken bosuilen actief gezien.
Oehoe heeft in Ysselsteyn een stek en heeft gebroed maar geen jongen. Lokatie beter niet bekend maken.
Trent bij kerk- en steenuilen is 2020 dramatisch slecht, 2021 weer iets beter.
Weidevogels:
- Jan M. meldt dat het met weidevogels niet goed gaat. Meldt in Ysselsteyn een broedende kraanvogel.
Hendrik-Jan, Geert C. en Jan H. doen mee aan
- MUS telling (Meetnet Urbane Soorten ) in april mei en juni. In 3 gebiedjes in Venray worden op 12 plekken 5 minuten geteld, op geluid of zicht. Begin iets voor zonsopkomst.
- BMP tellingen, (Broedvogel Monitoring Project) doen in de Castenrayse vennen. Half uur voor zonsondergang. Ook op zicht en geluid. Plaatsen van waarneming worden genoteerd.

- De tellingen van waterwintervogels zijn prima verlopen. (zie 2 lijsten Geert). Sinds gebruik gemaakt wordt van loopvergunning en opvallende hesjes is het veel fijner overal te kunnen lopen zonder je te hoeven verantwoorden. Is professioneler en geeft respect.

6 Locatie van vergaderingen:

Volgende vergadering 13 oktober zelfde tijd en plaats.

7 Wat verder ter tafel komt.
Debby Doodeman onderzoek naar vogelwerkgroepen en vogelaars. Nu in boekvorm. Boek Vogels vergelijken,
Uitgekomen boeken. voor vogelcursussen.
Handboek Vogels in de vlucht.
Europese vogels. in 2 delen, €90,00
Roofvogelgids.

8 Rondvraag

- Theo B.: Handige app over stinsenplanten. En een heel klein kijkertje voor insecten dichtbij, rond € 100,00 in Budel.
De IVN telescoop is te lenen bij Theo. Weer bij hem terugbrengen. Is nu bij Wim Gielens.
- Rien: 3 slechtvalken gezien bij de boottocht.
- Hendrik-Jan: bij de kerk in Venray is de slechtvalk dood onder de toren gevonden. Geen idee wat gebeurd is.

Volgend jaar verzorgen we weer een vogelcursus.

- Theo H. is verhuisd naar appartement en heeft ter compensatie van al het moois in zijn vorige tuin alvast 1 koolmeesje op zijn balkon. Een goed begin Theo. Genieten dus !

Sluiting:
Helaas is er geen tijd meer voor foto's van het Zeelanduitje. Iets voor volgende keer.
Joof wenst iedereen een wel thuis en slaap goed.
Deze notulen zijn gemaakt door Annie Verheijen en verstuurd aan alle leden en IVN Geijsteren- Venray.

 
 

 

 

IVN Geysteren Venray