Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verkort verslag vergadering VWG Maas en Peel Donderdag 9 oktober 2014

Ieder wordt hartelijk verwelkomd door de voorzitter.
Er waren 13 leden aanwezig en 5 afmeldingen .

Notulen vorige vergadering worden in orde bevonden.
De telgegevens voor de golfbaan gaan naar de betrokken persoon, er word jaarlijks een bijeenkomst gehouden om de gegevens door te spreken.

Ingekomen stukken:

Een oproep aan de leden, om mee te doen met de opschoondag van 1 november heeft geen aanmeldingen opgeleverd. Elk aangemeld team van 4 personen ontvangt 200 euro voor een dagdeel werken.
Het bestuur vraagt een datum voor de vogelboot van januari en de Blauwborstwandeling vast te leggen. Deze zullen zijn 11 januari en 19 april.
Het bestuur vraagt of er in 2015 een vogelcursus gegeven kan worden. Misschien in samen werking met andere IVN`s. Beslissing naar de volgende vergadering.
Eventuele declaraties kunnen in het vervolg ingediend worden bij de nieuwe penningmeester.
Het bestuur vraagt, wie de weidevogels op vliegveld De Peel telt. Dit doet de vogelwerkgroep van IVN Bakel.

Financieel verslag wordt doorgeschoven naar volgende keer, als de centenman aanwezig is.

Nieuws uit de werkgroepen: 2014 is een Goed muizenjaar !

Uilenwerkgroep:
  2011 2012 2013 2014
Steenuil: 18 46 29 43 + 28
Kerkuil: 34 57 16 59 voorlopig + 7
Torenvalk: 41 44 11 37
Bosuil: 6 14 8 31

Van de Steenuilen zijn er van de 71 uitgekomen jongen, 43 geringd.
Bij de Kerkuil zijn er nog 2 kasten met jongen ( 7) die nog gering moeten worden.
Dit staatje is gemaakt door Gerrit van Meijel. Bedankt Gerrit prachtig resultaat!!!
Nestkasten: Op de golfbaan heeft een Winterkoninkje in een nestkastje gebroed.

Weidevogels: Kieviten: 22 op nest en kwamen er 19 uit,
Scholeksters: 3,
Wulp: 1 met 4 eieren, (zijn niet uitgekomen).
Grote gele Kwikstaart: 1 met 5 eieren. Op 7 april uitgevlogen.
De Atlastelling: zijn prima verlopen en iedereen is tevreden.
Een telvak heet 96 soorten en de andere 81 soorten opgeleverd.
1000 Getelde Ganzen, waarvan 40 Taigaganzen, worden niet meegenomen in de Sovon-tellingen omdat ze 40 Taiga`s ongeloofwaardig vinden. (hier zijn we het niet mee eens.).

De Watervogeltelling zullen zijn: 15 november, 13 december, en 17 januari 2015.

De Sovondag zal dit jaar in Ede De Rheehorst zijn.

Onze winterexcursie? In de Kerstvakantie, op 29 december 2014 gaan we naar Zeeland: Brouwersdam. Om 8.00 uur op de P. bij de Praxis.

We kijken nog een video: Schutkleuren in de natuur. De Nachtzwaluw met 1 ei (grond) en even later 2 eieren. Overdag slapen ze op schuine boomstammen, sterk gecamoufleerd.

Volgende vergaderdata: 29 januari 2015.
Joof sluit de vergadering, met dank en wenst iedereen een wel thuis.

Verslag gemaakt door Annie Verheijen,wordt doorgestuurd naar leden van de vwg: Maas en Peel en het bestuur van IVN Geijsteren - Venray.
 

 

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray