Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verkort verslag vergadering vogelwerkgroep op 9 april 2015
1 Opening: Joof onze voorzitter spreekt een hartelijk welkom uit aan weer een groot aantal (14) vogelvrienden.

2 Afmeldingen: 3x

3 Notulen vergadering 29 januari 2015:
Kraanvogels: Afspraak: uitje naar Berlijn of Diepholz voor Kraanvogels maken we eind oktober dus na de volgende vergadering.
Broedvogelmonitoring Maasduinen: Er is cotact met Jan Willem Vergeer opgenomen maar de info was niet zo interessant.

4 Ingekomen post:
Uitnodiging voor 50 jarige bruiloft.
Iedereen kan op eigen gelegenheid naar de receptie gaan en de uilen- en weidevogelwerkgroep hebben dat ook al geregeld.
Nationale vogelweek 16 – 24 mei:
Er worden vogelactiviteiten gevraagd in de week van 16 – 24 april.
Onze activiteiten: Blauwborstwandeling, en met kinderen naar Weidevogels kijken, zijn op een andere datum en zijn ook niet landelijk aangemeld. Komen dus niet in aanmerking.
Nacht van de rallen:
Er worden landelijk 2 tellingen gevraagd in natte NATURA 2000 gebieden. Er zijn op de Blakt rallen gehoord. Theo en Rien gaan op 17 april en 7 juni `s avonds na 21 uur kijken op de Blakt, Rouwkuilen, Paardekop of Castenrayse vennen.
Beeldpresentaties en cursus aanbod van Chris van Rijswijk ,
Dit is mooie fotografie, maar kan ook op zijn site bekeken worden. .En er zal zeker een prijskaartje aan hangen. Hij heeft wel beeldpresentaties, die de moeite waard zijn.

5 Blauwborstwandeling:
Op zondag 19 april , `s morgens 7.00 uur bij de kerk van Griendtsveen. We gaan nu in de Horster Driehoek kijken vanaf de Zwarte Plakweg. Daarvoor moet je een stuk terug rijden maar het is te laat om nog een andere startplaats aan te geven. Ook is de vraag het in de kranten komt, want we vinden het jammer als er teveel, minder geïnteresseerde, mensen op af komen.

Ook willen we dat er tijdig gecommuniceerd wordt van bestuur i.v.m. wat er verwacht kan worden.

6 Nieuws uit de werkgroepen:
Uilen nestkasten:,
Bij de eerste controle 2 dode bosuilen in de kast.(misschien vergiftigd?) Er komt een discussie los over Round-up, en zo en wat wel of niet gebruikt wordt of mag worden..Het gif komt in de graankorrel, met alle gevolgen van dien. In 1 kast in Veulen 4 onbevruchte eieren, in 3 kasten, ieder 3 jonge bosuilen. En via Piet Weijers bericht over een uit de boom gevallen uilenkast langs de Pieterpad-route, met daarin 3 ganzeneieren. Later zijn er in die kast 6 jonge nijlganzen geboren. Er is in Veulen een jonge dode velduil gevonden (bijgevoegde foto`s)
Weidevogeltellers:
Zij hebben 2 x 3 en 4 x 4 kievitsnesten met eieren gevonden. Verder een grutto en ook wulpen gesignaleerd. Door vernatting van gebieden (plas dras) neemt de grutto populatie wel toe maar hier zijn waarnemingen minimaal.
Vraagt is of er in Limburg compensatiemaatregelen zijn maar dat is in Limburg niet het geval. Boeren willen er wel rekening mee houden, maar het is, vooral met grote machines, erg lastig.
Watervogeltellers:
19 April is alweer de laatste telling, en ze zijn allemaal goed verlopen. Er worden veel meer exoten waargenomen worden en slechtvalken worden er meer gezien.
In Maashees is de slechtvalk uit de kast verdreven door nijlgansen, waarvan de jongen door kraaien werden opgepeuzeld. Toen het laatst overgebleven pulletje, ook door een kraai verorberd was, zijn de slechtvalken terug gekomen om aan hun nest te gaan beginnen. Dat is nog eens intensief gebruik van de nestkast. In Februari vliegen de slechtvalk al rond vliegen, en de jongen oefenen regelmatig rond de kerk van Venray.
Atlastellers: Er zijn voor ons geen telvakken meer.

7 Lente/ zomeractiviteiten?
We willen graag een keer op vliegbasis Vredepeel rondkijken. We zoeken contact met Frans Pullens om te kijken of dat mogelijk is

Nachtzwaluwen:
Er gaan weer enkele tellers op pad voor de Nachtzwaluw, op het Zwartwater.

8 Wvttk:
PAS Programmatische Aanpak Stikstof, in Natura 2000 gebieden. Doel is: Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof, waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken. Er moet ballans komen tussen economisch en natuur, en dat gaat altijd moeilijk. .Er is geld voor maar dat moet dan ook goed gebruikt worden. We zullen hier nog veel van horen.
Een tip over Boeken festijn, waar je goedkoop hele leuke en mooie boeken voor een spot prijsje kunt kopen.
De SP reikt de GOUDEN EIKEL uit aan Ike Busser.
In Haarlem is een zaakje : Het Uiltje, waar elke uilensoort zijn eigen bierflesje heeft.
Er is een vraag over bevers rond de overstort visvijver in de Leunse Paes. Veel omgeknaagde bomen zijn het bewijs dat er enkele zitten.
Bij waarnemen van (speciale) dieren in de Blakt kun je Marion de Bresser bellen om door te geven. Er is een overeenkomst met de bedrijven, rekening te houden dat meldingen van waarnemingen.

9 Volgende vergadering?: Deze is 8 oktober 2015

10 Rondvraag:
Door de weidevogelgroep gezien: 6 reeën, wulpen,
Vraag of er belangstelling is voor een universele en betaalbare foto-adapter, voor op de telescoop. Een fotozaak in Budel wil deze gaan ontwikkelen voor alle telefoonmerken. Er is wel belangstelling maar er komen geen specifieke bestellingen.

11 Sluiting:
Dit was het weer, wens voor ieder een mooie zomer, een wel thuis, slaap lekker straks met een hartelijke en natuurlijke groet Annie

Dit verlag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt gestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en het bestuur IVN Geijsteren / Venray
 

 

 

IVN Geysteren Venray