Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 


Verslag (verkort) Vogelwerkgroep Maas en Peel, donderdag 8 okt. 2015 te Geijsteren

1 Opening:

Joof heet iedereen welkom en er is weer een mooie opkomst van 11.

2 Afmeldingen: 3.

3 Notulen vorige vergadering:
Datum voor de nacht van de Rallen zou doorgegeven worden, dat is niet gebeurd. (verkeerd begrepen).
Vliegbasis de Peel : Er is contact met Frans Pullens geweest maar deze is op de vliegbasis afgehaakt, vanwege reorganisatie; de vogelgroep is daar niet meer actief. Mogelijk via Vogelwerkgroep Bakel iets te regelen. (voor een ander jaar?)
Nachtzwaluwen: Er zijn twee paartjes gespot op Zwartwater, op Boshuizen is 1 paartje geteld. Er is ook een Houtsnip gezien.

4 Excursies:
Kraanvogels in Diepholz is in het weekend 24 en 25 oktober. Er zijn vijf gegadigden, waarvoor hotelkamers geserveerd zijn. Het te bezoeken gebied bestaat uit 5 veengebieden van elk 1000 ha. `s Avonds komen de Kraanvogels daar om te slapen en het is een machtige gezicht ze daar te zien aankomen. Er zijn er nu al 24.000, die daar verblijven en het worden er nog wel 80- tot 100.000. Veel kijkplezier dat weekend.

5 Werkgroepen:
Uilen: Er is een overzicht van waarnemingen en ringactiviteiten in de laatste 7 jaren, gemaakt, van de verschillende soorten. (zie bijlage) Met de Torenvalk en Steenuil gaat het goed. De Kerkuil heeft het moeilijker. Dat zal te maken hebben met het muizenaanbod. Hij jaagt alleen `s nachts en dan is er weinig anders te vangen.
Er zijn nog allerlei belevingen te vertellen: - 2 jongen onder een steenmartervrije kast, met de kop eraf. Misschien tijdens het uitvliegen door de steenmarter gepakt zijn? - Kasten waaruit de eieren verdwenen zijn. Misschien door handelaren? De Groene brigade Vroegrijk, is hiervoor ingeschakeld. - 2 Bosuilen in een kerkuilenkast. - Een bijennest in de uilenkast. - Jonge steenuiltjes, in de drinkbak gevallen. - Een honingraat in de kast met verse honing (zonder bijen). - Een bosuilenkast (naar beneden gevallen) met 2 eieren van de Nijlgans. - Een eekhoorn met jongen in een uilenkast.
Het schijnt dat vanaf de jaren 70 , wereldwijd de vogelstand met 50 % is afgenomen door het gebrek insecten, met gebruik van Round-up in verband gebracht. Die afname zal per jaar met 2 % toenemen.
Nestkasten, zijn dit jaar goed bezet. Op de golf hebben er 23 ringsessies plaats gevonden voor 7 nestkasten. Bij de watermolen in het hoekje van het raam, een nestje van de Grote gele kwik.
Weidevogels: geen gegevens
Watervogels: Het gaat goed. Er zijn nu 2 tellingen geweest Ganzen zijn nu op trek ook Rietganzen en Kolganzen.

6 Kas:
Er is met de penningmeester IVN (Gerben) gesproken ter verduidelijking van de gang van zaken. De vogelwerkgroep heeft een eigen kas en dat blijft zo. Voorheen kreeg elke werkgroep 150 euro, wat nu afgeschaft is. Ook is er geen vergoeding meer voor de vogelboot en Blauwborst wandeling. In plaats doorvoor organiseert IVN voor de actieve leden een tweejaarlijks uitje. Enkele leden hebben de uitnodiging daarvoor gekregen. Nu is de vraag wie wel en wie niet hiervoor uitgenodigd wordt, dus wie is wel en wie niet actief lid van IVN. Hierover vragen we uitleg bij het bestuur.
Grotere uitgaven mogen rechtstreeks bij penningmeester IVN gedeclareerd worden.
Een vraag van het bestuur over een te organiseren vogelcursus. Deze werkgroep wil weten of wel belangstelling voor is, en zo ja hoe gaan we dat organiseren? Maken we gebruik van een al bestaande cursus van b.v. andere IVN`s, of het landelijke? Of gaan we opnieuw opzetten. En wat mag het kosten? Er zijn vijf leden die wel mee willen werken aan de opzet en verzorgen van een vogelcursus, als er gerichte belangstelling voor is. Het geld wat nog staat van de wandeling voor Kiwani`s is voor de VWG Uilen opzij gezet.
Elke jaar zal een gesprek met de penningmeester plaats vinden zodat we op de hoogte blijven van gedeclareerde kosten en wat er omgaat in de werkgroep.
De inhoud van de kas,(kascommissie), is 103 euro. Dit was ook van voorgaande jaren: 2011, 2012 en 2013.
 
7 Tellingen watervogels:
17oktober, 14 november, 12 december, 16 januari.
Boottocht is gepland op 10 januari: Is in orde bevonden. Wil je mee, dien je tijdig aan te melden.
Sovondag 29 november: in Ede, wordt nu 5 euro intree gevraagd. (anders wordt het te druk). Misschien uit de kas?

8 Winterexcursie:
Er wordt weer gekozen voor Zeeland op zaterdag 2 januari 2016. In december zal Joof een mail hierover versturen.

9 Rondvraag:
 VOGEL DETERMINATIE, ontdek de verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels. Door Kieth Vinicombe, Alan Harris en Laurel Tucker.
In Maashees Boerenganzen met een Canadese gans op bezoek. Van de 8 uitgekomen eireren: 2 Boerenganzen, 2 Canadese ganzen en 4 een mix van deze twee. ( allegaartje)
In het programma van de Baardmannetjes werd verteld dat de Bonte vliegenvanger in nestkastjes kan broeden, (holenbroeder).
Een plaatje van Kweeperen en vruchten van en Cornus Cornus Kousa Kousa, met prachtige grote witte bloemen
Er zijn nestkasten: vleermuizenkast en twee Gierzwaluwenkasten te vergeven. Er is ruim belangstelling voor.

10 nieuwe vergaderdata:
14 januari, 14 april, en 13 oktober
Sluiting van de vergadering (het is laat geworden) met een wel thuis en te rusten .
Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt naar de leden en het bestuur gestuurd.

 
 

 

 

IVN Geysteren Venray