Verslag van de watervogeltellingen

 

 

Verslag van de watervogeltellingen


Afgelopen zaterdag 17 april 2021 hebben we de laatste watervogeltelling van het seizoen gehad.

Een in alle opzichten een speciaal seizoen. Door Corona hebben we gelukkig wel alle tellingen kunnen doen maar met een kleine groep. Ook de gezellige afsluiting van de telling bij de bakker moesten we helaas overslaan. Ook speciaal was het doordat de hoogwatergeul bij Wanssum nu opgeleverd is en we er een gigantisch interessant gebied bij hebben gekregen.

Afgelopen telling leverde dit helaas niet veel op want de lepelaars en kluten die er al een hele tijd zitten waren even een uitstapje aan het maken op het moment dat er geteld werd. We moesten ons dus behelpen met Witgatjes, Groenpootruiters en Kleine Plevieren. Ook geen straf maar de bonus soorten bleven dus achterwege. Bijgesloten 2 foto’s van enkele dagen eerder toen ze wel aanwezig waren.

 


 


 

Na de koude periode in Februari hadden we eindelijk weer 2 IJsvogels. Altijd leuk zo’n blauwe flits over het water.

Enkele opvallende zaken:

Het totaal aantal vogels is weer bijna 50.000 maar net iets lager dan afgelopen seizoenen wat makkelijk te verklaren is door het bijna volledig afwezig zijn van de Toendrarietganzen. Maar wat wil je ook met een winter die pas in Februari zijn intrede deed. Deze Ganzen zijn deze winter dichter bij huis gebleven en niet doorgevlogen naar onze omgeving.

Het aantal Knobbelzwanen is fors toegenomen dit jaar wat komt doordat in de Hoogwatergeul een grote groep aanwezig was gedurende 2 maanden.

Het aantal Bergeenden neemt ook fors toe wederom doordat er in de hoogwatergeul altijd exemplaren aanwezig zijn. Het getelde aantal valt nog mee want ik heb al verschillende malen meer dan 30 exemplaren tegelijkertijd geteld.

De wintertaling lijkt ook aan een opmars bezig in ons telgebied evenals de Pijlstaart.

Het aantal Meerkoeten en Kieviten neemt helaas alleen maar verder af.

Een leuke waarneming was de Grote Zee-eend die 3 maanden op het Reindersmeer verbleef.


Geert Custers

 

>> Maandtellingen september 2020- april 2021 (pdf)
>> Maandtellingen september 2020- april 2021per locatie (pdf)
>> Jaartellingen 2012-2021 (pdf)

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray