Vog en Vertrouwenspersoon

---

 

Vog en Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst
gedrag zoals:

 • agressie en geweld

 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

 • pesten

 • discriminatie


De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

 • het informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

 • het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur

 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

 • het adviseren en ondersteunen van leden bij het voorkomen van ongewenst gedrag

 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag


Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersonen van IVN Geysteren Venray zijn: Marije Freriks en Theo Bouten

 

Meer informatie over Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 

 

---

 IVN Geysteren Venray