Verslag excursie ecologie van de Waterplanten

 

 

 

Verslag excursie ecologie van de Waterplanten
Op 8 juli j.l gaf John Bruinsma een excursie waterplanten.
Om 9.00 h verzamelden we ons op de parkeerplaats van de Swolgender Visclub. Er waren 8 belangstellenden: enkelen van de eigen IVN afdeling en de overigen van de Cursus Determineren van planten.
We zouden eerst in t Sohr rondkijken en daarna bij een vijver langs de Molenbeek in Meerlo.
Nadat we twee plassen in t Sohr hadden onderzocht was de tijd al op. Het weer was prima. John is een goed verteller met verstand van zaken. Deze combinatie zorgde ervoor dat zaterdag 8 juli niet meer stuk kon. Gewapend met harken trokken we t Sohr in. Wij hadden uiteraard? laarzen aan. John echter niet. Hij liep op sandalen en stapte z het water in. De eerste plas die we onderzochten ligt buiten het begrazingsgebied. De voorkant daarvan was pas gemaaid zodat we daar makkelijk bij het water konden komen. De waterplanten werden door ons met een hark uit het water getrokken. We vonden twee verschillende soorten kranswieren: breekbaar kransblad en gewoon kransblad. Dit laatste is een indicator voor voedselrijk water.
John liet ons de wieren zelf op naam brengen. Hij fungeerde daarbij als wandelende flora. Op de foto zie je in het midden een kransblad met bolletjes op de zijarmen. Die bolletjes zijn de mannelijke geslachtsorganen. De vrouwelijke zijn op deze foto niet (goed) te zien. Verder vonden we nog tenger fonteinkruid.
De tweede plas ligt vlak bij eerste maar wel binnen het begrazingsgebied. Daar vonden we smalle waterpest ( links op de foto) waarvan de bloemen p het water liggen, twee soorten kroos en het waternetje ( een wier). Alle vondsten werden door John uitgebreid besproken.
Het was een zeer geslaagde excursie: John nogmaals bedankt.

Wim Philipsen.

 

 

 

IVN afd. Geysteren/Venray