Uilenwerkgroep Maas & Peel

   
 Coördinator:  kerkuilen: Piet Willems – Deurneseweg 82, 5812 AR Heide ' 0478-584006/06-55154777
   
 Coördinator:  steenuilen
: Gerrit van Meijel – Trijnestraat 12, 5809 AR Leunen ' 0478-580086 / 06-53846793
   
 Coördinator:  overige uilensoorten: Wim Gielens- mr. Driessensstraat 17, 5812 AM Heide ' 0478510640/ 0646773945
   
 Adressen uilenwerkgroep Maas & Peel
 
Jaarverslag SWL-KWL (ingezonden)
Ook in 2023 heb ik, in het kader van bescherming van steen- en kerkuil, weer met veel plezier samen mogen werken met leden van uw vereniging. Dank voor de bereidheid tot die samenwerking!
Het geeft inspiratie voor de toekomst.

Het versturen van ons jaarverslag, is elk jaar weer een mooi moment.Ik ben blij dat het ook dit jaar (met veel bijdrages van veldwerkers!) weer is gelukt om een verslag te maken. Het zit als bijlage bij deze mail en mag intern verspreid worden.

Veel Limburgse vrijwilligers hebben de afgelopen jaren de digitale nestkaarten van Sovon ingevuld.
Dat dit zinvol is geweest en dat deze gegevens gebruikt zijn, blijkt uit het rapport ’50 jaar reproductie van de steenuil in Nederland’. Ik heb ook dit rapport bijgevoegd.
Tot slot wens ik u veel leesplezier, een fijn kerstfeest en een gezond 2024 toe.

Met vriendelijke groet, Geco Visscher,
Vogelwacht Limburg
Kerkuilenwerkgroep Limburg
Steenuilenwerkgroep Limburg

>> Jaarverslag Steenuilen- en Kerkuilenwerkgroep Limburg 2023.pdf
>> 50 jaar reproductie van de steenuil in Nederland.pdf

18 december 2023Jaarverslag en overzicht tellingen

Jaarverslag Steenuilen- en Kerkuilenwerkgroep Limburg 2021
Overzicht tellingen van de steenuil, kerkuil, torenvalk en de bosuil 2009-2021

15 maart 2022
 


Roofvogels en uilenringer
Alweer 10 jaar ben ik lid van de uilenwerkgroep Maas en Peel en het IVN. Jan Gijsberts uit America was de ringer in deze regio,
Helaas is Jan ongeveer drie jaar geleden overleden.
Gerrit Michels, ook lid van de uilenwerkgroep en ikzelf besloten het ringen op te gaan pakken, omdat er niemand meer in deze regio voor was. Zo kwamen we in de leer bij Frank Peeters in Siebengewald. Frank heeft ons opgeleid voor de theorie en de praktijk, We hebben met hem roofvogels en uilen geringd
Ruim twee jaar lang zijn we vele keren richting Siebengewald gereden. Aldaar werden we altijd goed ontvangen door Marijke en Frank. Na ’t behalen van de theorie heb ik in juni ’t praktijkexamen ringen mogen doen o.l.v. Gerard Muskens.
Dit heb ik met goed gevolg afgelegd. Een hele mooie ervaring heb ik opgedaan , toen ik een dag met Gerard op pad ben geweest, en ik haviken en raven heb mogen ringen.
Na ’t behalen van het ringcertificaat heb ik op 31 juli voor de eerste maal 2 kerkuilen geringd.

Wim Gielens

 


 


Top! (ingezonden)
Afgelopen zondag waren we mee met de blauwborstwandeling. Prachtig!
En gisteravond is Tijn mee geweest met Gerrit naar de kast van de bosuilen.
>> Ik heb een paar foto's bijgevoegd. Hij heeft genoten!

 
Joyce Hermans, 18 april 2018

 Uilenwerkgroep Maas en Peel jaarverslag 2015
O&O project Raayland College Venray
Op verzoek van het Raaylandcollege heeft de Uilenwerkgroep ook dit jaar weer meegewerkt aan het O&O project. De leerlingen van het Raayland krijgen een opdracht van de Uilenwerkgroep om een onderzoek te doen naar de ideale broedplek van de kerkuil. De Uilenwerkgroep geeft vooraf een lezing aan de leerlingen over het gedrag, leefwijze en ideale broedplek van de kerkuil. Vier weken na de opdracht en lezing, moeten de leerlingen verslag en een eindrapport uit brengen aan de Uilenwerkgroep.

Fietsvierdaagse Venray dag van de jeugd
Tijdens de fietsvierdaagse Venray op woensdag, de dag van de jeugd met rustplaats bij de Molen in Merselo, hebben de kinderen en ouders kennis kunnen maken maken met de werkzaamheden van de Uilenwerkgroep. De kinderen hebben zich weer kunnen vermaken met het pluizen van uilenbraakballen. Piet Willems en Gerrit Michels van de Uilenwerkgroep hebben er voor gezorgd dat de kinderen een onvergetelijke dag hadden.

Jaarlijkse controle en ringen en werkzaamheden
Dit jaar heeft de Uilenwerkgroep ook weer de jaarlijkse controles gedaan van de steenuil / bosuil / kerkuil / torenvalk.
Nieuwe kasten gehangen op nieuwe locaties , kasten gerepareerd en schoongemaakt.

De Uilenwerkgroep Maas en Peel Venray, 16 december 2015.
Piet Willems
Gerrit Michels
Wim Gielens
Gerit van Meijel.

 


 

Uilenwerkgroep Maas en Peel jaarverslag 2014
Op verzoek van het Raaylandcollege heeft de uilenwerkgroep meegewerkt aan het O&O project. Leerlingen van het Raayland krijgen een opdracht van de uilenwerkgroep om een onderzoek te doen naar de ideale broedplek van de kerkuil.
Als tweede opdracht moeten de leerlingen een database bouwen voor de kerkuil. In deze database moeten alle gegevens opgeslagen worden die de uilenwerkgroep tegen komt bij de controle en ringen van de kerkuil. De uilenwerkgroep geeft vooraf twee lezingen aan de leerlingen wat een ideale broedplek is en hoe een database er uit moet zien. Vier weken na de lezing en opdracht, moeten de leerlingen verslag en eindrapport uit brengen aan de uilenwerkgroep.

Opendag Zorgboerderij ”de Lorr” Heide
Met de opendag van de Zorgboerderij ,,de Lorr” hebben bezoekers kennis kunnen maken met de uilenwerkgroep Maas en Peel.
Door middel van foto’s / folder materiaal en nestkasten van de steenuil / kerkuil /bosuil / torenvalk , hebben de bezoekers kunnen zien waar deze vogels broeden, wat ze eten en hoe hun leefpatroon is.
Een mooie dag en het publiek had veel vragen over deze vogels.
Met een voldaan gevoel is de uilenwerkgroep om vijf uur huiswaarts gekeerd.

Jeugd uilenballen pluizen Golfbaan Geysteren
Tijdens de fietsvierdaagse Venray, op de dag van de jeugd, met rustplaats op de golfbaan Geysteren, hebben kinderen en ouders kennis kunnen maken hoe de werkzaamheden en activiteiten er uit zien van de uilenwerkgroep. De kinderen hebben zich vermaakt met het pluizen van braakballen van de kerkuil. Het was een geslaagde activiteit waar goed gebruik van gemaakt is. Een mooie locatie voor dit soort activiteiten, daarbij was het een prachtige zonnige dag. Kinderen, ouders en Piet van de uilenwerk hebben genoten.

Lezing Uilenwerkgroep - IVN Kemphaan Venray 15 december 2014
Uilenwerkgroep Maas en Peel gaat in samenwerking met IVN een lezing geven over de werkzaamheden van de uilenwerkgroep,en de leefwijze van de kerkuil / steenuil / bosuil / torenvalk.
Er zullen diverse foto’s getoond worden van deze mooie vogels.
Veel van de foto’s zijn gemaakt door Wim Gielens, lid van de uilenwerkgroep.

Jaarlijkse controle en ringen.
Dit jaar heeft de uilenwerkgroep ook weer de jaarlijkse controles gedaan van de steenuil / bosuil / kerkuil / torenvalk. Ook hebben we diverse jonge vogels voorzien van een ring. Verder heeft de werkgroep nestkasten schoon gemaakt. Nieuwe kasten geplaatst en nieuwe locaties bezocht waar we nog kasten moeten plaatsen komende tijd .

De Uilenwerkgroep Maas en Peel Venray, 10 december 2014
Gerrit Michels
Piet Willems
Wim Gielens
Gerrit van Meijel.

 


 

8 kerkuiltjes in de Hei
Foto's ingezonden door Annie Verheijen.
 

Wim met een prachtbeest !
 

De Ulekels met 8 kerkuiltjes uit een uilenkast in de Hei.

Prachtig gezicht van de kerkuil, door Wim Gielens

Annie Verheijen 28 juni 2014
 


 

Uitnodiging voor de Oehoelezing in Gennep
Voor alle uilenliefhebbers deze aankondiging:
Donderdagavond 27 maart 2014, aanvang 20.00 uur, clubgebouw IVN Maas en Niers, Gennep.
>> Meer informatie
 


2013

Jaarverslag uilenwerkgroep

Broedresultaat 2013   (vergeleken met 2010/2011/2012)

 

 

2010   

2011

2012

2013

steenuil

38 

18

46

29

kerkuil

46

34

57

16

torenvalk

30

41

44

11

bosuil

18

6

14 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2013 is een slecht uilen en torenvalken jaar, oorzaak, een slecht muizenjaar dus te weinig voedsel

  • Met  de lange en strenge winter en veel sneeuw zijn er veel slachtoffers gevallen, vooral bij de jonge uilen en torenvalken.

  • Hopelijk wordt het jaar 2014 een beter jaar dan afgelopen jaar

  • 2014 is er weer voldoende werk aan de winkel voor de uilenwerkgroep.

  • Er zijn weer nieuwe broedlocaties binnen gekomen, dat betekent dat er nieuwe uilenkasten gehangen worden, we zitten niet stil.

De Uilenwerkgroep.

Piet Willems  / Wim Gielens  /  Gerrit Michels   /   Gerrit van Meijel, 14 december 2013

 


 

Bosuiltjes

Twee foto`s van de bosuiltjes die geringd zijn. Foto's gemaakt door Wim Gielens.
>> Foto's

Annie Verheijen, 16 april 2013

 

 IVN Geysteren Venray