Seniorenwandeling rondom Geijsteren

 

 

Seniorenwandeling rondom Geijsteren
Datum : donderdag 7 november 2019
De wandeling start om 14.00 uur in Geijsteren
We verzamelen op de Parkeerplaats langs de Nieuwlandse straat voorbij de zaal de kei.
We gaan wandelen rondom Geijsteren waar we de aandacht op vestigen op de verschillende landschappen die rondom Geijsteren liggen met de bebouwing en de voormalige boerderijen.
Het landschap rondom Geijsteren wordt gekenmerkt door opvallende hoogteverschillen. Deze hebben te maken met de insnijdingen van de Maas uit het verre verleden.
In verschillende perioden heeft de Maas een ander verloop gehad en zich geleidelijk verder ingesneden in het landschap. Dit heeft geleid tot het typische Maasterrassenlandschap, met reliŽfrijke overgangen tussen de terrassen en duidelijk herkenbare dalvormen die de loop van oude rivierarmen markeren. Later zijn hier weer beekdalen in uitgesleten. De terrassen en beekdalen hebben nu bijzondere natuurwaarde. Het huidige landschap wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, bossen en houtwallen. In de lagere delen, waar grondwater opwelt, liggen vennen en lopen beken die afstromen naar de Maas. Omdat de bodem over het algemeen vruchtbaar is, is het middenterras al vroeg in cultuur genomen en vinden we hier de oudste nederzettingen en wegen.
Door de afzettingen van de maas vind men ook veel verschillende grondsoorten o.a. zand grind, leem en klei en alles wat er tussen zit. Verder zien we ook hoe Geijsteren door de eeuwen heen altijd rekening heeft gehouden met hoog water van de maas .


 

 

 

 

IVN Geysteren Venray