Seniorenwandeling in de Boshuizerbergen
---


 

Seniorenwandeling in de Boshuizerbergen
Datum : Donderdag 7 juni 2018
Tijdstip : 14.00 uur
Vertrek : Bij het Mededelingenbord Limburgs Landschap aan de Maasheseweg
Route naar vertrekpunt : Rijdende van Venray naar Maashees, gaat U, tegenover de afslag naar Smakt en Holthees, rechtsaf het bos in en dan ziet U links het infobord
Het natuurgebied Boshuizerbergen, 206 ha. groot, is eigendom van het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldhout wat in de jaren dertig is aangeplant voor mijnhout. Ook zijn er nog stuifduintjes en een fraaie kern van jeneverbesstruweel. 

Het stuifzand is ontstaan door overbegrazing en door het plaggen van de heide. Het plagsel werd gebruikt in de potstallen voor runderen en schapen en voor het bemesten van de akkers. Om 1 ha. landbouwgrond te bemesten had men 21 ha. heide nodig. Het duurde dan weer 7 jaar eer dat men er weer kon plaggen. Door deze roofbouw verdween de vegetatie en kwam het zand vrij te liggen en de wind kreeg vrij spel.
In de loop van de eeuwen wisselden bebossen en kappen elkaar af. Vanaf 1850 is het weer zo gaan stuiven dat het nodig was om maatregelen te nemen. Omliggende dorpen hadden te veel last van het zand.
In 1930 stopte men met plaggen en wilde men het gebied gaan ontginnen en bebossen. Hierdoor dreigde het natuurgebied de Boshuizerbergen geheel verloren te gaan. Natuurbeschermers, waaronder baron Weichs de Wenne, hebben dit weten te voorkomen. Zij richtten toen Stichting het Limburgs Landschap op. Hierdoor is een gedeelte van de Boshuizerbergen open gebleven en zijn nog enkele prachtige hoge stuifduinen te zien met daarop restanten van het oorspronkelijke eikenhakhoutbos.
Tussen de oude stuifduinen staan de statige en breed uitgegroeide jeneverbesstruiken met of zonder groene, blauwe en zwarte jeneverbessen. En tussen deze struiken en nog wat vliegdennen, vinden we nog allerlei pioniersplanten als algen, mossen en korstmossen, heidespurrie, zandzegge en buntgras.
Het beheer is er dan ook thans op gericht om de eentonige productiebossen geleidelijk aan om te vormen tot een bos van hogere natuurwaarde met meer inheemse bomen, afwisselende structuur,open plekken, spontane verjonging enz.
Gedurende de laatste dertig jaar wordt de natuur- en recreatiefunctie van bossen steeds hoger gewaardeerd.
De Boshuizerbergen zijn erg de moeite waard om eens te bekijken, om heerlijk te wandelen en om u te laten verrassen.
U bent van harte welkom om mee te wandelen met IVN Geysteren-Venray.


 

---

IVN Geysteren Venray