Project Natuur en Kunst
Vanmorgen waren we met de kinderen van het Leeuwenbos van het SO onderwijs
 in het Odapark voor het project Natuur en Kunst.