Op 24 april 2018 is groep 4 van Coninxhof aan de slag geweest
met het thema waterdieren in de Leunse Paes.