Wandeling door de Swolgender heide

---

 

Publiekswandeling door de Swolgender heide
We gaan kijken en bespreken welke invloeden de natuur en de mens op dit gebied heeft (gehad).
Wanneer: zondag 25 maart 2018
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur
Startplaats : parkeerplaats bij de kerk in Swolgen.

Routebeschrijving: Vanuit Wanssum naar Meerlo , bij Mgr. Jenniskensstraat links af , weg blijven volgen tot aan de kerk van Swolgen, Vanuit Horst naar Tienray, in Tienray rechts af richting Swolgen. Parkeren bij de kerk.
De Swolgense en Tienrayse hei staan al aangegeven op de historische kaart van 1840. Toen was het grootste deel nog hei en moeras. Aan het einde van de 19de eeuw is het merendeel aangeplant met grove den om het verder verstuiven van het zand tegen te gaan. Later zijn er ook loofbomen aangeplant zoals de Amerikaanse eik en de Amerikaanse vogelkers.
Het gebied is eigendom van de gemeente Horst aan de Maas, Staats Bos Beheer en van particulieren (die het vooral als productiebos beheren).
In 1959 heeft een grote bosbrand plaats gevonden. Hierdoor zijn de meeste bomen niet ouder dan 60 jaar. De Swolgender heide is het enige heidegebied van betekenis in de omgeving van Horst aan de Maas.
Op en rond deze dekzandrug zijn stuifduinen, laagtes en vennen te vinden.
In het deel met Grove Den, Larix en Fijnspar leven onder meer Havik, Sperwer en Nachtzwaluw. De heideterreinen gaan plaatselijk over in droge graslanden. De Bruine eikenpage en de Heivlinder zijn hier waargenomen.
De uitgestrekte dennenbossen bevatten Koningsvarens en enkele Jeneverbesstruiken.
In het gebied liggen enkele voortplanting wateren (bij de Boabelsche loop nabij Swolgen) voor amfibieŽn.
De heideterreinen zijn soortenarm en groeien dicht met gras of bomen. Plaatselijk staan Kruipbrem, Stekelbrem en Jeneverbes.
Het beheer van het heideterrein is sinds 1998 gericht op het open houden en de verdere ontwikkeling van de heide; hiervoor is ingezet op begrazing met Schotse Hooglanders . Dit heideterrein is ongeveer 15 ha groot en rondom afgerasterd zodat de dieren hier vrij rond kunnen lopen. De resultaten zijn erg goed. Bijsturing blijft toch noodzakelijk ; regelmatig wordt een dunning van bomen uitgevoerd ten behoeve van uitbreiding van de heide.
We gaan wandelen over smalle struinpaadjes, bekijken de verschillende bospercelen en gaan het begrazingsgebied in om te kijken wat voor invloed de begrazing op de ontwikkeling van de hei heeft en de stuifduinen.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen.
Maria de groot en Jolande Verbeek
 

 

 

 ---

 

IVN Geysteren Venray