Activiteit voor de bewoners in het verzorgingshuis Rooyhof
op woensdag 14 november 2018
.