Oudejaarswandeling in de Bult

 

 

 

Oudejaarswandeling in de Bult
Datum : zaterdag 28 december 2019
Tijd : 9.30 uur
Vertrek: natuurgebied De Bult aan het einde van de Kraaienhut

Hoe kom je daar?

Komend vanuit Venray richting Deurne, via de Deurneseweg/Langstraat even voorbij de grens Brabant-Limburg en een bushalte, neem je de eerste weg rechts. Dit is de kraaienhut (weg). Aan het einde daarvan (stuk onverhard) start de wandeling.
Het gebied De Bult, 120 ha. groot en eigendom van SBB, ligt op de grens van Brabant en Limburg, in de gemeente Deurne. Het vormt een apart gelegen onderdeel restant van de Deurnese Peel, dat overbleef na ontginningen. De Bult deelt de status van Natura 2000-gebied, maar ligt geheel omsloten door landbouwgronden. Het gebied bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, en droge en vochtige heide. Hier en daar herstelt zich een deel van de oorspronkelijke begroeiing door een verbeterde waterhuishouding en vindt men weer veenmossen, veenpluis en zonnedauw. Belangrijke dieren in het gebied zijn de das en gladde slang.

 


Dit gebiedje is ook een restant van de tijd, dat De Peel nog uitgestrekt en weids was. Na ontginningen en in cultuur brengen van de meeste stukken land, zijn er nog een paar kleine peelgebiedje overgebleven, ( Heidse Peel en De Bult) die nu met zorg bewaard blijven, waar je nog een beetje het gevoel krijgt hoe De Peel er uit gezien moet hebben en hoe het vroeger was.
Tijdens het wandelen komen we bij “Den Langen Rijseren”, een grenspaal, waarover vele grensgeschillen zijn uitgevochten.
Archeologische vondsten, in de vorm van vuurstenen mesjes, stekers en spitsen, geven zeer vroegere aanwezigheid van bewoners aan.
Het is zeker de moeite waard mee te wandelen met onze oudejaarwandeling in het natuurgebied De Bult, waarna u, bij terugkomst, getrakteerd wordt op een welverdiende, heerlijke kop erwtensoep.
Stevige wandelschoenen is wel verstandig . Groetjes en tot dan !!! .
 

Aanmelding voor deze gratis wandeling is ivm de catering wel noodzakelijk. Dit kan door een berichtje, voor 27 december, te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray