Graag jullie aandacht voor het volgende:

Help mee Europees Landbouwbeleid te veranderen

Geef je mening over het landbouwbeleid voor de komende jaren en daarmee over de toekomst van onze boerenlandvogels!

Het gaat slecht met de boerenlandvogels, de nieuwste cijfers van het CBS onderstrepen dat weer opnieuw. Patrijs, veldleeuwerik, grutto en zomertaling worden steeds schaarser.

We weten ook dat de belangrijkste oorzaken voortkomen uit de intensivering van de landbouw, aangejaagd door het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarin lijkt het produceren voor de export het belangrijkste te zijn, waaraan de natuurwaarden van het platteland opgeofferd worden.

Op dit moment organiseert de EU een consultatie over een nieuw GLB. Hierin kunnen burgers en organisaties tot 2 mei aangeven hoe ze tegen  het nieuwe GLB aankijken. De consultatie is in het Engels, maar vanuit de natuurorganisaties binnen Europa hebben we alvast aangegeven wat wij denken dat de beste antwoorden zijn op de gestelde vragen.

Je kunt als burger en individu, maar ook als lid van een natuurorganisatie of Vogelwerkgroep, je bijdrage leveren aan deze consultatie en zo meehelpen om het landbouwbeleid om te vormen tot een meer duurzaam en vogelvriendelijk beleid.
Dat kan op verschillende manieren. Vogelbescherming Nederland heeft samen met o.a. Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en met haar internationale poot Birdlife International een paar mogelijkheden voor je “klaar gezet” om het gemakkelijker te maken.

·        Als individu, kort en simpel: Via deze link, kom je op een deel van de website van Vogelbescherming, waar je alleen maar je naam en email hoeft in te vullen, en vervolgens worden kant en klare antwoorden op de 5 belangrijkste vragen uit de consultatie naar de Europese Commissie gestuurd. Die 5 vragen en antwoorden kun je daar ook zelf lezen.

·        Als organisatie (natuurorganisatie, vogelwerkgroep, enz.) kort en simpel: ga naar de Living Land website. Scroll naar beneden en geef aan dat je namens een organisatie reageert. Vul de vakjes op het formulier in, en laadt het Logo van je organisatie. Je kunt ook zelf een korte opinie formuleren. Met het verzenden onderschrijf je de visie van de aangesloten natuurorganisaties onder Living land en wordt dat aan de Commissie gemeld.

·        Als individu, uitgebreid: Je kunt ook zelf, direct op de website van de EU, de consultatie invullen. Dat zijn 34 uitgebreide meerkeuzenvragen. Living Land heeft een document gemaakt (in het Engels) waarin ze adviezen geeft voor antwoorden op alle 34 vragen, die de visie voor een duurzamere landbouw ondersteunen. Maar je bent natuurlijk vrij om je eigen antwoorden te kiezen.

 

Deel deze mail alsjeblieft met jullie leden, vrienden en bekenden.

Bij voorbaat dank!
Groetjes, Gert Ottens
Medewerker Vrijwilligers Vogelwerkgroepen en Stedelijk Gebied

Vogelbescherming Nederland is partner van BirdLife International.