IVN Nieuws archief t/m 2007

---

 


Nieuws archief t/m 2007
 

Kerkuilen in Lottum via de webcam te volgen.

Net als de Zeearenden in de Oostvaardersplassen, zijn ook twee verliefde Kerkuilen te volgen in een schuur/loods te Lottum.  Verschillende leden van de vogelwerkgroep waren getuige van het gedrag van de twee Kerkuilen, die in de kast, aangebracht boven in de nok van de schuur,  tot hun liefdesnestje hadden gemaakt. Onder het genot van koffie, thee, fris en taart, genoot ieder van de twee, die, op een voorspelbare tijd, naar buiten vlogen om te foerageren. Zo kun je het gedrag volgen zonder de vogels te storen. Dit was weer een belevenis en zeer de moeite waard.!

 Annie Verheijen, 3 april 2007

 

Boomfeestdag in Venray op 21 maart.

Op de eerste lentedag, 21 maart, werd, ook in Venray, boomfeestdag gevierd.  Het was feest voor de kinderen van b.s  De toverbal.

Groepen 7 en 8 mochten, samen met  de wethouder,  mensen van Jeugd Natuur Wacht, de gemeente, het tuindersbedrijf  en enkele belangstellenden, twee prachtige AMBERbomen planten  achter de school. Daarna togen ze naar Op den Heuvel, in de Brabander, om nog andere bomen te planten, waaronder de Sierkers. Diegene, die tegenover het, daar aangelegde grasveldje met bomen,  (klimaatbosje)  woont, boft maar  . . !  

 Annie Verheijen, 3 april 2007

Aanmelden Natuurgidsencursus 2007/2008

De IVN afdelingen de Groene Overlaat Cuijk e.o, de Maasvallei Boxmeer e.o., Maas en Niers Gennep e.o., Geijsteren/Venray en Maasdorpen Horst e.o. zijn van plan gezamenlijk een natuurgidsencursus te gaan houden. Het doel van de natuurgidsencursus is mensen met al enige natuurkennis op te leiden tot natuurgids.

( Aanmelding voor 15 januari 2007 )

Lees hier verder .....

 

Weekend in de Eifel

Wij zijn voornemens om weer een weekend in de Eifel te organiseren. We zijn daar enige jaren geleden ook geweest.

De vraag naar herhaling heeft ons veelvuldig bereikt. We proberen een weekend te organiseren in het weekend van koninginnedag.

Vertrek naar de Eifel op vrijdag 27 april, verblijven daar tot maandagmorgen 30 april, en vertrekken dan weer naar huis.

Een wat langer weekend dus. Als u interesse heeft om daar aan deel te nemen, noteert u dit weekend dan alvast in uw agenda.

Zodra wij nadere gegevens hebben over de kosten e.d. dan kunt u van ons bericht verwachten.

Daarop kunt u voor dit weekend inschrijven.

IVN Geysteren Venray, 4 december 2006

 

Groene maand

De Groene Maand nodigt u uit om in september de natuur te ontdekken. ...

Het is allemaal mogelijk tijdens de Groene Maand september 2006.

Klik hier voor de "Groene maand activiteiten"

 

Dag van het landschap: 2e paasdag 17 april

Het Brabants Landschap organiseert in samenwerking met IVN, Provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant verschillende wandelroutes.

In totaal is er keuze uit 36 wandelingen met een natuurgids. Verspreid over de hele provincie zijn twaalf natuurgebieden geselecteerd. Altijd wel één in de buurt. De deskundige en enthousiaste gidsen vertellen alles wat zij weten over de betreffende natuurgebieden.

Klik op de volgende link voor meer informatie.   www.natuurlijkbrabant.nl

 

Mededeling bestuur !!!!!!!

Na het afscheid van Fred Hilhorst als voorzitter van ons IVN, is het tot heden niet gelukt een vervanger voor Fred aan te trekken. Aangezien het ondoenlijk is om zonder voorzitter goed te functioneren , hebben we het zittend bestuurslid Gerard Bohlken bereid gevonden om, - tot het aantreden van een nieuwe voorzitter -, als waarnemend voorzitter van onze vereniging op te treden.

Het Bestuur

 

Bio-energiecentrale Cuyk,

Op maandag 20 maart ging de KBO van Heide, op bezoek bij de BIO-ENERGIECENTRALE in Cuyk, waarvoor veel belangstelling was.

Lees hier verder

 

DVD Vogelwerkgroep Maas & Peel

Bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het IVN Geysteren-Venray hebben wij als Vogelwerkgroep Maas & Peel een DVD gemaakt over onze activiteiten. Een mooi stukje film met ook historisch materiaal.

Deze DVD werd op 10 december 2005 door onze voorzitter Joof Teeuwen aangeboden aan de voorzitter van het IVN Fred Hilhorst. De dag zelf was niet de juiste dag om deze film te vertonen. Daarom is deze na de jaarvergadering van 6 februari 2006 alsnog gedraaid bij IEN. Het is onze bedoeling om deze dvd te koop aan te beiden voor het luttele bedrag van € 10,- Na aftrek van kosten wordt de rest van het geld gebruikt om materiaal te kopen voor het maken van kerkuilenkasten. De subsidie voor deze kasten is sinds begin 2005 vervallen.

Bestellingen doorgeven aan:  janssenleo@home.nl

Of  telefoon: 0478 – 582175 / 06-53693428.    Betaling bij aflevering!

Leo Janssen, 7 februari 2006

2005. Kerk Geysteren:

Kapers op de kust ???

 

Gelukkig hebben onze kerkuilen er geen last van gehad en zijn ze weer verdwenen!

 

(Foto's gemaakt door

Ien van Café 't Trefpunt)

 

Leo Janssen, 9 februari 2006

Van de voorzitter

Het is gebruikelijk dat de voorzitter in het begin van het nieuwe jaar een artikeltje schrijft, waarboven staat  “ van de voorzitter “. Dit zal nu het laatste artikeltje zijn. Daar de Mosella nu één maal in de twee maanden verschijnt zullen jullie dit artikel misschien lezen nadat ik al als voorzitter ben afgetreden, maar dat moeten jullie maar voor lief nemen.

Gisteravond heb ik als voorzitter de laatste bestuursvergadering voorgezeten en dat gaf toch een raar gevoel.

De vergaderingen waren altijd erg gezellig, onder genot van een kop koffie, een glas bier of wijn werden er voor de vereniging de noodzakelijke beslissingen genomen en de lijnen uitgezet. In alle 11 jaar dat ik in het bestuur heb gezeten  heb ik nog nooit onvrede of ongenoegen meegemaakt. Iedereen heeft respect voor elkaars mening en voorstellen en er werden altijd besluiten genomen waar iedereen van het bestuur zich in kon vinden.

Ik vind het alleen jammer dat er nu nog geen opvolger voor mij gevonden is. Ik hoop dat als jullie dit artikel lezen  dit anders is en dat er inmiddels iemand de voorzittershamer van mij heeft overgenomen.

Ons IVN zonder een voltallig bestuur kan niet, we missen nu al een secretaris of secretaresse en een voorzitter of voorzitster. Deze twee plaatsen moeten zo snel mogelijk opgevuld worden.

Ik wil nog even terugkijken op het jubileumfeest dat door de jubileumcommissie georganiseerd werd. Het was geweldig en ik heb er erg van genoten. De jubileumkalender heeft bij mij thuis een mooi plekje gekregen. Een mooie herinnering aan een geweldig feest.

Ik hoop nog vele jaren als gewoon lid met jullie in gezondheid te mogen genieten van de interessante lezingen en excursies van ons IVN.

Fred Hilhorst.

22 januari 2006

Het is mooi geweest ...

Na 11 jaar voorzitterschap zal ik per 1 januari 2006 definitief mijn functie neerleggen.

Ik zeg dit al een paar jaar, maar bij gebrek aan een opvolger plakte ik er maar steeds weer een jaartje aan vast.

In februari 1994 nam ik de voorzittershamer van Jan Gootzen over. Ik heb alle jaren met plezier deze functie uitgevoerd, vooral het samenwerken met een enthousiast bestuur heeft mij steeds gemotiveerd

Maar ik merkte de laatste tijd dat de scherpte ervan af was en dat alles steeds meer routinematig ging.

Vers bloed zal de vereniging dan ook geen kwaad doen en een nieuwe voorzitter zal aan ons IVN nieuwe impulsen kunnen geven.         

Samen met het bestuur is er in de loop der jaren veel tot stand gekomen.

Het ledenaantal is fiks gegroeid, we hebben nu 120 gezinnen die lid zijn.

De contacten met diverse IVN verenigingen zijn aangetrokken, waardoor een goede samenwerking is ontstaan.

Samen met een paar IVN’s uit de regio is een eigen gidsen cursus opgezet en de eerste gidsen zijn afgeleverd.

Het Mosellaatje is van een clubblaadje tot een echt clubblad uitgegroeid.

We hebben een schitterende website gekregen. Het aantal werkgroepen is uitgebreid.

De jaarprogramma’s zijn steeds mooier geworden.

Al deze zaken zijn geen verdienste van mij maar van een aantal enthousiaste  leden die zich met hart en ziel inzetten voor onze vereniging.

Om te voorkomen dat ik iemand vergeet ga ik ze niet allemaal opnoemen, maar we weten allemaal wie ik bedoel.

Ik ben blij dat ik als voorzitter nog het schitterende 25 jarig jubileum zal meemaken.

Een mooier afscheid kan ik me niet denken.

Jubileumcommissie hartelijk dank voor al het voorbereidende werk voor een hopelijk schitterend feest.

Een definitief afscheid van het IVN is het gelukkig niet, jullie zullen mij als gewoon lid blijven zien en ik heb het bestuur toegezegd, dat ik nog een jaar de functie van secretaris wil waarnemen, daar er nog steeds geen opvolger van Jo Houben is gevonden.

Natuurvrienden bedankt voor de mooie jaren en ik wens jullie een gezond en gelukkig 2006 toe.

Fred Hilhorst 7 december 2005

 

Jaarvergadering

Datum        :  Maandag 6 februari 2006

Aanvang    :  20.00 uur

Plaats        : café ’t Trefpunt Geysteren

N.B. Na de pauze van deze vergadering is er een plantenquiz voor alle aanwezigen !!!!

Op maandag 6 februari 2006 wordt onze jaarvergadering gehouden. De vaste agendapunten zijn:

-         jaarverslag 2005;

-         financieel jaarverslag 2005;

-         begroting 2006

-         bestuursverkiezing

Dringende oproep

Wat betreft het laatste punt van de bestuursagenda, kunt u elders in deze website lezen dat onze voorzitter Fred Hilhorst, na 12 jaar deze taak te hebben vervult, deze wil overdragen aan een ander.

Naast de nog bestaande vacature van secretaris betekent dit ook in deze functie voorzien dient te worden. Daarom een dringende oproep voor aanmeldingen voor een bestuurspost. Heeft u interesse voor een dergelijke taak of wilt u de taak van secretaris of voorzitter mee helpen invullen, laat het ons weten.

 

Het 25-jarig bestaan van onze vereniging

Wijziging data

De data van onze jubileumactiviteiten is gewijzigd.

Zondag 18 december wordt zaterdag 10 december.

Maandag 19 december wordt zaterdag 17 december.

Klik hier voor het laatste nieuws

(Of op de button rechts)

IVN Geysteren Venray

Foto's Krickenbeckersee

Jan Selders heeft een aantal foto's genomen bij de Krickenbergersee.

Klik hier voor deze te bezichtigen.

Jan Selders, 2 mei 2005

Estafettewandeling

Klik hier voor het laatste nieuws van de Estafettewandeling

(Of op de button rechts)

4 april 2005

Van de bestuurstafel

Verslag van de laatste bestuursvergadering

IVN Geysteren Venray

Drenthepad 

Wim en Diny hebben en gedeelte van het Drenthepad gelopen.

Dit is een interessant streekpad door Drenthe van 262km.

Lees hier hun reisverslag ....

Wim en Diny

 

Stichting Zomerweek

6 t/m 13 augustus 2005 op Schiermonnikoog

22 jaar IVN Zomerweek: gezelligheid en natuurbeleving

 

Een inspirerende omgeving voor een gevarieerd programma voor jong en oud

Voor kinderen van 4-13 jaar is er in twee leeftijdsgroepen een apart jeugdprogramma.

Voor  iedereen ouder dan 13 jaar is er een keuzeprogramma. Dit wordt zoveel mogelijk verzorgd door lokaal bekende mensen.

Tijdens de IVN zomerweek valt er veel te genieten van duinen, strand en de zee.

Meer informatie op de webside www.ivnzomerweek.nl  of met Ria Zijlstra tel. 0297-566613

 

Vlindercursus

In de uitgave van maart/april van onze Mosella,  hadden we een oproep geplaatst voor deelname aan de vlindercursus dit voorjaar. 

Er hebben zich zestien personen aangemeld voor deze cursus

Lees hier verder....

IVN Geysteren Venray

Birdpix.nl: dé site voor iedere vogel- en natuurliefhebber

De website van Birdpix.nl  is een online foto-album met prachtige vogelfoto's. Iedereen kan deze foto's bekijken. Ook is het mogelijk zelf foto's te plaatsen, te becommentariëren of van bruikbare tips of opbouwende kritiek te voorzien. Daarnaast is het mogelijk om kennis en vaardigheden te delen. 

 

Wil je foto's plaatsen dan dien je je wel eerst aan te melden. 

Lees hier verder.....

IVN Geysteren Venray

 

Vrijwilligersverzekering 

Vanaf 1 januari 2005 hebben wij voor onze leden, die als vrijwilliger activiteiten ten behoeve van onze vereniging verrichten, een verzekering afgesloten tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Lees hier verder......

IVN Geysteren Venray 14 januari 2005

 

Mosella'tje

Verschillende jaren heeft de redactie van ons Mosella`tje: Riky Verstraelen, zich ingespannen om alle leden, elke maand toch maar weer, van een leuk te lezen blad te voorzien.

Riky is daar jaren lang erg intensief en creatief mee bezig geweest. Daar zij langzaamaan wat meer vrije tijd krijgt en die aan haar 4 kleinkinderen en aan vakanties wil gaan besteden, heeft zij te kennen gegeven met het maken van het Mosella`tje te willen stoppen.

Wij, als nieuwe redactie, willen Riky dan ook heel erg hartelijk bedanken, voor het mooie werk dat zij, jaren lang geleverd heeft, waaraan wij een voorbeeld kunnen nemen.

 

Riky bedankt voor je inzet! je ijver! en je tijd!
Voor al het mooie, dat je bracht met veel vlijt!
We hebben er begrip voor dat je nu wilt gaan stoppen.
Om wat vrijer te zijn, dat zal zeker ook wel kloppen.

Indien nodig kloppen we graag nog eens bij je aan.
En we weten dat de deur dan ook open zal staan.
Maar we zullen proberen nu onze weg te zoeken,
En een goed resultaat, via de Mosella, te boeken.

De nieuwe redactie: Emiel, Bert, Annie en Chrit.

 

 

Vlindercursus

Bij voldoende belangstelling, willen we in de maanden april, mei en juni een vlindercursus op touw zetten, voor leden van onze vereniging; voor mensen die geen lid zijn van het IVN Geysteren-Venray is het ook mogelijk aan deze cursus deel te nemen.

Lees hier verder.....

 

Van de voorzitter:

Meestal memoreer ik in mijn nieuwjaarswoord het wel en wee van de natuur.
Dit jaar wil ik echter stil staan bij de natuurramp, die ons allemaal bezig houdt.
Wij mensen willen alles aan onze wil onderwerpen en alles onder controle hebben, zo ook de natuur.
Rond kerstmis werden we er op gewezen dat de natuur zich niet laat onderwerpen.
Een immense vloedgolf veroorzaakte een ramp welk zijn weerga in de geschiedenis niet heeft.
Ik zie dagelijks allerlei verschrikkelijke beelden van het rampgebied op de televisie, maar ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen wat daar gebeurd is.
Ongeveer 150.000 duizend doden, miljoenen ontheemden en een ontzettend groot gebied dat verwoest is.
Het zal een lange tijd duren voordat de mens en de natuur zich een beetje hersteld hebben.
Op zo'n moment weet je hoe betrekkelijk alles is. Gelukkig beseft de hele wereld dat dit een vreselijk groot drama is en heeft men de handen ineen geslagen om de getroffenen te helpen.
Jammer dat we alleen tot zulke grote inspanningen in staat zijn als er dergelijke grote rampen plaats vinden en dit niet in het dagelijkse leven kunnen opbrengen.
Ik hoop voor de getroffene dat de tijd de pijn van het verlies zal verzachten en dat ze de moed kunnen opbrengen om weer aan een toekomst te bouwen.
Verder wens ik jullie allemaal een gezond en gelukkig 2005.

Fred Hilhorst. 6 januari 2005


De maand september is uitgeroepen tot groene maand.Gedurende deze maand vinden er landelijke honderden activiteiten plaats.
U kunt hiervoor folders vinden op het VVV-kantoor. Ook kunt u alle activiteiten vinden op internet.

Klik op Groene maand voor meer informatie.

IVN Geysteren Venray 23 augustus 2004

Weekend Ardennen
In verband met onvoldoende belangstelling, kan het weekend in de Ardennen, wat op het programma stond voor het eerste weekend in oktober, geen doorgang vinden.

IVN Geysteren Venray 23 augustus 2004

Cursus snoei fruitbomen in Limburg

De stichting Instandhouding Kleine Landschappen in Limburg (IKL), organiseert jaarlijks cursussen voor geïnteresseerden die zich bewust zijn van de noodzaak van goed onderhouden boomgaard en fruitbomen in het bijzonder.

De komende winter worden de cursussen gegeven.

Lees hier meer

20 april 2004

Wijziging jaarprogramma

Op 11 oktober is een lezing over Libellen opgenomen in het jaarprogramma. De presentator, Jan Hermans, heeft ons, om goede redenen, gevraagd dit te verplaatsen naar maandag 18 oktober. Wij verzoeken u dit in uw agenda aan te passen.

IVN Geysteren Venray d.d.14 februari 2004

A. Verheijen, d.d. 19 januari 2004

Waargenomen

Op vrijdag 7 november in de Oostvaardersplassen gezien :

Een  ZEEAREND !!

Klik op ZEEAREND voor de afbeelding.

en een...

RUIGPOOTBUIZERD !!

Klik op RUIGPOTBUIZERD voor de afbeelding.
Gerard de Beijer, Frans Smits, Fred Hilhorst

 

Waargenomen

Op zondag 9 november waargenomen in Sevenum:

Een paartje ZWARTE ZWANEN 

Klik op ZWARTE ZWANEN voor de afbeelding.

Fred Hilhorst

Waargenomen

Op de woensdagochtend van 24 september heb ik het ijsvogeltje waargenomen, toevallig samen met mijn natuurclubje die op de koffie waren.

In de beekloop (Wolterskamploop) die vlak langs onze tuin loopt, plaatsten we een aantal jaren geleden een paal met daarop een horizontale plank.

Vanuit het keukenraam en serre hebben we daar goed zicht op.

Regelmatig zien we op de plank het ijsvogeltje dat probeert een visje te verschalken !

Klik hier voor een vegroting van de foto.

Neel Meulenbeld, Blitterswijck d.d. 6 oktober 2003

 

Het Pimpernelblauwtje is terug
Het pimpernelblauwtje kwam tot de jaren zeventig nog veel voor in de uiterwaarden van de Maas en de Roer. Maar na diverse landinrichtingsprojecten verdween het vlindertje uit Nederland. Bij Posterholt zijn dit jaar echter weer meerdere populaties aangetroffen.    
Dagblad de Limburger maandag 6 oktober 2003


Zeldzame vogels overzomeren in Limburg

Zwarte ooievaars en de slange-arend in Limburg waargenomen.

Lees hier verder.

Dagblad de Limburger woensdag 17 september 2003

Project Nederland-Gruttoland
Het gaat slecht met de grutto in Nederland. 
Lees hier verder.
 


Nieuws archief 2016
Nieuws archief 2015
Nieuws archief 2014

Nieuws archief 2013
Nieuws archief 2012

Nieuws archief 2011
Nieuws archief 2010
Nieuws archief 2009

Nieuws archief 2008

Nieuws archief  t/m 2007

 

 

---

 

IVN Geysteren Venray