Nieuwe natuur: omvorming van het landschap


Nieuwe natuur: omvorming van het landschap
Datum : maandag 17 september
Tijd : 20.00 uur
Locatie : De Kemphaan Venray

De komende jaren worden er in het gebied rond Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Dit is nodig om de kans op overstromingen zoals deze zich in 1993 en 1995 hebben voorgedaan te minimaliseren. De maatschappelijke en economische schade daarvan was enorm. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het reactiveren van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een uniek, waterrijk natuurlandschap.
Rivierverruiming, bescherming tegen hoogwater en ruimtelijke en economische ontwikkelingen gaan in deze gebiedsontwikkeling hand in hand.

Coördinerend landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze is met zijn team verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het globale ontwerp, opgesteld door het projectbureau Ooijen-Wanssum. Met zijn ervaring in waterrijke landschappen en zijn scherpe blik heeft hij een visie ontwikkeld op de gebiedsontwikkeling die naadloos aansluit op de kenmerken van het Noord-Limburgse landschap. Te denken valt aan de typerende Steilranddijk en Hoge Gronddijk. Deze nieuwe dijktypen zijn door Mooder Maas ontworpen, getest en worden nu voor het eerst gerealiseerd in dit gebied. Daarnaast is een plan uitgewerkt voor een nieuw aaneengesloten natuurgebied van bijna 500 hectaren, dat beheerd zal worden als één grote begrazingseenheid. Het waterrijke natuurgebied is in de toekomst geheel toegankelijk voor bezoekers. Spectaculair is straks de beleving van de waterdynamiek omdat de Oude Maasarm, na jaren afgesloten te zijn geweest, straks weer mag meestromen met de hoogwaters van de Maas.

 

 

 

IVN Geysteren Venray