Natuurgebieden

 

 

Boshuizerbergen
De Boshuizerbergen (192 ha) ligt ten noordoosten van Venray, tussen de spoorlijn Venlo-Nijmegen en Landgoed Geysteren.

Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbos met een fraaie kern van jeneverbesstruweel en enkele ingesloten stuifzandhoekjes.
>> Meer infornatie .....
   

Ballonzuilbossen
(Noordwesten van Venray, 290 ha groot)
De ballonzuilbossen bestaan uit wat rijkere gemengde bossen waarin naast inheemse soorten zoals grove den, berk, eik en beuk ook niet-inheemse soorten voorkomen zoals corsicaanse den, douglas en japanse lariks. Kenmerkend is de brede lanenstructuur in het westelijke deel wat het bos een eigen karakter geeft. In het bos zijn diverse dassenburchten aanwezig.
>> Meer informatie .....

De Leunse Paes
De Leunse Paes is een natuurontwikkelings-gebied. Centraal stroomt de Oostrumsche Beek, die in de Peel ontspringt en bij Geijsteren in de Maas uitmondt. Verder is het er zeer gevarieerd met ruig en nat grasland, struikgewas, vennen en poelen en een droog- en moerasbos. Grazende koeien vormen de maaimachines en voorkomen dat het gebied helemaal dichtgroeit. Overal mag gestruind en in de aangelegde poelen geschept worden.
>> Meer informatie .....

Vlakwater/ Odapark
(Ligt tegen Venray aan en loopt zelfs deels Venray in, 55 ha groot)
Vlakwater wordt beheerd als stadsbos en is deels aangeplant op voormalige stuifduinen. In de 18de eeuw was de vernietiging van de vegetatie door de uitgebreide schapenwinning zó groot, met daarbij de plaggenwinning en strooiselroof dat de mens grote zandverstuivingen veroorzaakte.
>> Meer informatie .....

Zwartwater
(Nabij dorp Vredepeel, 165 ha groot)
De bossen liggen op overwegend droge grond met in het oosten een groot natuurterrein. Een aantal jaren op rij zijn er diverse stukken geplagd om de vergrassing tegen te gaan. Sinds 2000 loopt er in het graasseizoen een schaapskudde. Zij grazen de resterende graspollen kort zodat tussen de pollen de heide en andere vegetatie de kans krijgt om zich opnieuw te vestigen.
>> Meer informatie .....

St.Anna-terrein Venray
Ten noorden van Venray ligt nog een prachtig stukje natuur, met als bekendste onderdeel het St. Anna terrein .Het landschap is er voor een gedeelte enigszins glooiend, aan de bovenkant van het gebied bevindt zich het dal van de Loobeek. Het terrein van St Anna, 45 ha groot, ligt op het hogere gedeelte aan de zuidzijde, net boven het centrum van Venray.
>> Meer informatie .....

 

Castenrayse Vennen
Het gebied de Castenrayse Vennen, kortweg in de volksmond “de Paes “genoemd. Het is ontstaan in een breed dal van de Lollebeek en haar zijtak de Diepe Leng. Op de hogere gebieden rondom het dal liggen beboste zandverstuivingen. De Breehei in het Westen en de boswachterij Horst in het Zuiden. Vroeger waren het veelal drassige zure weilandjes waar men voor en na turf stak en baggerde.
>> Meer informatie .....

Landgoed Geijsteren
Landgoed Geijsteren is een landgoed en natuurgebied van ongeveer 700 ha dat zich bevindt ten westen van het dorp Geijsteren in de Nederlandse provincie Limburg.
Het landgoed is in particulier bezit en is sinds 1806 in handen van de familie De Weichs de Wenne.

>> Meer informatie .....

 

   

 

 IVN afd. Geysteren/Venray