Lezing Filosofendal

 

Lezing Filosofendal
Datum  : 20 mei 2019
Tijd       : 20.00 uur
Locatie : De Kemphaan, Venray.

Presentatie: Jan Nillisen.

Op 2 juni vindt er een wandeling plaats naar het filosofendal

 

Het Filosofendal, deel van het Sacrum Nemus Batavorum.

Een culturele biografie.De lezing betreft een landschapsbiografische en historisch ecologische visie op het Filosofendal als onderdeel van het Ketelwald. We maken een reis door de tijd.
 


 

We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de ijstijden, de rol van Rijn en Maas en de vestiging van de eerste mensen aan de randen van het Wald. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. We sluiten af met een toekomstvisie op “Het Wald”.


De spreker vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten. Het Filosofendal kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis. Natuurkrachten: IJs, water en wind droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Wald: een gevarieerd gebied met een Pradolina, IJssmeltwaterdalen, Droogdalen, Glaciale tongbekkens Sanders, beken, bronnen, sprengen en sprengkoppen. Met wald, broeken, goren krochten, bosweiden, heidevelden, en kwelmoerassen. We sluiten af met een toekomstvisie op Het Wald. 

Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging [KNNV], IVN, Werkgroep Geologie en Landschap, PKN Plantensociologische Kring Nederland, KNBV Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. In 2013 werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap.
 

 

 

IVN Geysteren Venray