Vogels tussen Peel en Maas - vroeger en nu

Vogels tussen Peel en Maas - vroeger en nu
Datum : maandag 7 februari 2022
Tijd : 20.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray.

In 2020 bestond Vogelwerkgroep t Hokske reeds 25 jaar en dit jubileum mocht niet ongemerkt voorbijgaan. In het kader van dit jubileum is de Vogelwerkgroep met bovengenoemde presentatie in hun werkgebied gemeente Horst aan de Maas op pad gegaan om een beeld geven over de vogelstand in deze 25 jaar.

Voor diverse soorten is en was Noord-Limburg een van de laatste toevluchtsoorden en hierbij denken we aan Korhoen, Ortolaan, Kuifleeuwerik en Europese Kanarie.
De huidige de stand van zaken komt aan de orde door langs de activiteiten van de Vogelwerkgroep gedurende de 4 seizoenen te lopen. Kort wordt er in de toekomst gekeken.
Met mooie fotos, unieke video-opnames en interessante informatie over de vogels zullen de mensen van t Hokske soorten zoals Korhoen, Nachtegaal, Goudhaantje en Kraanvogel de revue laten passeren.
In totaal worden in 1,5 uur ruim 60 vogelsoorten door Noud Janssen en Jan Peeters besproken.

Maximaal 30 deelnemers.
De lezing is niet alleen voor leden, maar ook voor publiek

 

 

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray