Lezing Maasheggen

Lezing: De Maasheggen
Datum : Maandag 26 februari 2024
Tijd : 20.00 uur
Locatie : De Kemphaan Venray
Presentatie : Marius Grutters
Marius Grutters vertelt aan de hand van een presentatie met veel beelden over de Maasheggen. Speciaal aandacht is er voor de fauna in de heggen en het heggenvlechten.
Het eeuwenoude heggenlandschap van de Maasheggen die gelegen zijn in de uiterwaarden van de Maas tussen Cuijk en Maashees is uniek in Nederland. Nergens anders komt er zon omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor. Door hun eeuwenoude functie van veekering ontstond hier een landschap met een rijke natuur. De oude functie heeft het in het midden van de vorige eeuw verloren door de komst van prikkeldraad, maar daarvoor zijn nieuwe functies in de plaats gekomen.
De huidige waarde van het Maasheggengebied rust op drie pijlers die nauw met elkaar vervlochten zijn, namelijk cultuurhistorie, natuur en landschap. Door het traditionele beheer ontstond hier een dicht netwerk van honderden kilometers soortenrijke heggen die duizenden kleine bloemrijke graslandjes omzoomden. Hierin ontwikkelden zich bijzondere leefgebieden voor flora en fauna en ontstond er een fraai heggenlandschap.

Tijdens de lezing komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
- De geschiedenis van de Maasheggen en het heggenvlechten
- Oorspronkelijke en huidige functies van heggen
- Flora en fauna in de Maasheggen
- Het Maasheggenvlechten in de praktijk
Het heggenvlechten was bijna uit Nederland verdwenen. Het is een eeuwenoud ambacht dat primair werd uitgevoerd om heggen rond weilanden veedicht te maken. Marius heeft door middel van interviews met oude boeren en veldonderzoek dit oude ambacht in de Maasheggen en ook in andere delen van Nederland weer nieuw leven ingeblazen.
Om de toepassing van het ambacht te bevorderen wordt jaarlijks het NK Maasheggenvlechten gehouden. Hij werd in 2010 samen met zijn broers Nederlands Kampioen Maasheggenvlechten.

Marius schreef een boek over de Maasheggen met titel: Maasheggen Parel van mens en natuur. In november 2023 verscheen een geheel hernieuwde uitgave van het boek. Het boek is op de lezingavond te koop.
 

 

 

IVN Geysteren Venray