De rol van licht in de natuur

De rol van licht in de natuur
Datum : 15 mei
Tijd : 20.00 uur
Locatie : De Kemphaan Venray


Voor niets gaat de zon op. Het is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan dat zonder zonlicht en de elementen water, lucht en aarde geen biologisch leven op onze planeet mogelijk zou zijn.
De oude Egyptenaren begrepen dat wel en vereerden de zon als een god, omdat ze wisten hoe belangrijk de zon voor ons is. Zonder de zon geen licht, geen warmte, geen seizoenen en geen plantengroei. Bovendien: zonder licht zien we als mensen niets.
In de lezing van deze avond gaan we dieper in op het belang van licht bij de natuurlijke processen die zich in de afgelopen miljoenen jaren op onze planeet hebben ontwikkeld.

We maken eerst een reis door de ruimte om te verkennen wat licht nu eigenlijk meer is dan het voor ons zichtbare deel van het spectrum.
Vervolgens landen we weer op aarde om vast te stellen dat planten aan de basis van vele voedselketens staan. Via het proces van fotosynthese wordt het zonlicht vastgelegd in voedingsstoffen als suikers, zetmeel, nectar die weer als voedingsbron dienen voor andere organismen.
Vragen die we deze avond zullen behandelen zijn onder andere: ‘Hoe weten planten dat ze moeten bloeien op het juiste tijdstip om hun voortbestaan te garanderen? Zien planten licht op dezelfde manier als mensen, dieren, insecten? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten hoe planten en dieren met licht omgaan? En tenslotte; hoe passen we als mensen deze kennis toe bij het telen van voedsel- en siergewassen?‘

Aan het eind van de avond hoop ik dat ik u overtuigd heb dat al deze behandelde verbanden heel erg bijzonder zijn en dat u zich, net als ik, realiseert dat we op een unieke maar tegelijk zeer kwetsbare planeet leven! Het is een bezit dat we moeten koesteren, waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. We kunnen niet zonder licht.

CV
Hendrik-Jan van Telgen is na zijn afstuderen en promotie als biochemisch geneticus nu bijna 38 jaar werkzaam in het plantenonderzoek. Aanvankelijk was dit onderzoek vooral gericht op de moleculaire mechanismen die de groei en ontwikkeling van planten sturen. Daar ontstond ook zijn belangstelling voor de relatie van planten tot hun natuurlijke omgeving. In 1987 maakte hij de overstap naar het toegepaste tuinbouwonderzoek waar de verkregen fundamentele kennis wordt aangewend om planten in een productieomgeving zo goed en efficiënt mogelijk te telen. In die tijd kwam hij in contact met collega’s die in hun vrije tijd vogels observeerden en na een paar keer meegegaan te zijn was hij ook verkocht. Naast de activiteiten binnen de watervogelwerkgroep van IVN Geijsteren-Venray, worden vrije tijd en vakanties doorgebracht op plekken in Europa waar nog zoveel mogelijk ongerepte natuur kan worden aangetroffen.

 
 

 

 

IVN Geysteren Venray