Lezing klimaatverandering en biodiversiteit

 

 

 

Lezing klimaatverandering en biodiversiteit
Datum : maandag 15 april 2019
Tijd : 20.00 uur
Plaats : De Kemphaan, Venray

Op 15 april 2019 geeft Ad Havermans een lezing over de samenhang tussen klimaatverandering en biodiversiteit.
Klimaatverandering zal vele ecologische en sociaal-economische gevolgen hebben.

De ecologische gevolgen staan deze avond centraal en dan vooral het effect op de soortenrijkdom; de biodiversiteit. Voor Nederland zal die vermoedelijk toenemen, of dit positief zal zijn is te bezien, maar mondiaal neemt ze af. Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen.
Niet alleen klimaatverandering is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Andere factoren worden wel genoemd, maar zullen verder niet worden uitgewerkt.

Naast aandacht voor de effecten op de Nederlandse biodiversiteit worden ook enkele mondiale effecten besproken.
De lezing illustreert op treffende wijze de interactie tussen allerlei processen en wil daarmee een lans breken voor een integrale visie op duurzaamheidsproblemen.

Tenslotte wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering op biodiversiteit kunnen worden verzacht.
Eerst wordt klimaatverandering verkend en daarna de ontwikkeling van biodiversiteit (nationaal en mondiaal). Daarna wordt ingegaan op de relatie tussen beiden.
Tevens wordt ingegaan op welke wijze in natuur- en milieu-educatie aandacht kan worden besteed aan deze problematiek.
 

 

 

IVN Geysteren Venray